Nieuws

Oefening terrorismegevolgbestrijding op terrein LUMC

Op 7 november jl. hebben politie, brandweer, Regionale Ambulance Voorziening, LUMC, gemeente Leiden, Nederlands Rode Kruis en GHOR een scenario terrorismegevolgbestrijding geoefend op terrein van het LUMC. Doel was kennis opdoen van elkaars processen en...

Lees meer

Netwerkbijeenkomst over crisiscommunicatie

Op 27 november jl. hebben GHOR Hollands Midden en het LUMC een netwerkbijeenkomst, bij het LUMC, met het thema crisiscommunicatie georganiseerd. Sprekers vanuit GHOR, Veiligheidsregio, LUMC en GGD hebben een inkijkje gegeven in hoe de crisisorganisatie en...

Lees meer

GHOR-crisisfunctionarissen oefenen in Vught

Politie Eenheid Den Haag en Veiligheidsregio Hollands Midden organiseren jaarlijks gezamenlijk een oefenperiode, waarbij Officieren op Commando Plaats Incident (GRIP1) worden beoefend. Voor GHOR oefenen Officieren van Dienst Geneeskundig. Medewerkers van...

Lees meer

Inzet GHOR bij Leiden Marathon

Op zondag 27 mei jl. zijn de afstanden 10 km, 21 km (halve) en 42 km (hele marathon) van de Leiden marathon gelopen. In de dagen voorafgaand aan dit evenement is warm weer voorspeld, waardoor aanvullende maatregelen zijn getroffen. Op woensdag voor de...

Lees meer

GHOR levert bijdrage aan Regionaal Risicoprofiel

Voor het Regionaal Risicoprofiel heeft Veiligheidsregio Hollands Midden themasessies gehouden om een gezamenlijke inventarisatie en analyse van de aanwezige risico´s te maken. Vooraf heeft GHOR partners van de acute zorg, de publieke zorg en de verzorg- en...

Lees meer

GHOR Hollands Midden vernieuwt logo en website

Per 1 oktober jl. heeft GHOR Hollands Midden een nieuw logo en een vernieuwde website. Het logo heeft een eigentijdse uitstraling. De website is overzichtelijk, waardoor het voor bezoekers eenvoudiger is de informatie die zij zoeken te vinden. Website...

Lees meer

Nieuwsbrief

Share This