Nieuws

Vacature adviseur acute zorg

Ter ondersteuning van de huidige en nieuwe werkzaamheden van het bureau van het Netwerk Acute Zorg zoeken zij nieuwe adviseurs acute zorg. Meer informatie is te vinden op: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/werken-bij/overzicht/Adviseur-Acute-Zorg 

Lees meer

Evaluatie incidenten als manier voor leren en verbeteren

Veiligheidsregio Hollands Midden wil leren van de bestrijding van rampen en crises. Een manier om te leren en te verbeteren is het evalueren van de bestrijding van rampen en crises. Partners in de veiligheidsregio, waaronder GHOR, beoordelen samen wat goed...

Lees meer

Oefening terrorismegevolgbestrijding op terrein LUMC

Op 7 november jl. hebben politie, brandweer, Regionale Ambulance Voorziening, LUMC, gemeente Leiden, Nederlands Rode Kruis en GHOR een scenario terrorismegevolgbestrijding geoefend op terrein van het LUMC. Doel was kennis opdoen van elkaars processen en...

Lees meer

Netwerkbijeenkomst over crisiscommunicatie

Op 27 november jl. hebben GHOR Hollands Midden en het LUMC een netwerkbijeenkomst, bij het LUMC, met het thema crisiscommunicatie georganiseerd. Sprekers vanuit GHOR, Veiligheidsregio, LUMC en GGD hebben een inkijkje gegeven in hoe de crisisorganisatie en...

Lees meer

GHOR-crisisfunctionarissen oefenen in Vught

Politie Eenheid Den Haag en Veiligheidsregio Hollands Midden organiseren jaarlijks gezamenlijk een oefenperiode, waarbij Officieren op Commando Plaats Incident (GRIP1) worden beoefend. Voor GHOR oefenen Officieren van Dienst Geneeskundig. Medewerkers van...

Lees meer

Nieuwsbrief

Share This