04-06-2024

Locatie: het terrein van een oude papierfabriek in Nijmegen. Er staan autowrakken, een graafmachine en her en der liggen poppen die slachtoffers moeten voorstellen. Er is rook, het geluid van gillende mensen en daar bovenuit klinkt geregeld een indringend autoalarm. Het is het decor van een grootschalige driedaagse oefening voor politie, brandweer, ambulance en andere crisispartners. Ook Officieren van Dienst Geneeskundig van GHOR Hollands Midden namen deel. Bij grote incidenten coördineren zij ter plaatse de geneeskundige hulpverlening.  

Eind mei oefenden nood- en hulpdiensten uit de regio Hollands Midden drie dagen achter elkaar uiteenlopende incidenten. Voor de kenners: er werd geoefend in zowel een CoPI- als MKO-setting.  

Matthijs de Visser, OvDG: “Lachen, gieren, leren. Het was een feestje om dit te doen. Met welwillende professionals te leren maar ook plezier te maken.

Dit jaar organiseerde de Veiligheidsregio Hollands Midden de multidisciplinaire oefendriedaagse, in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Enkele collega’s van Vakbekwaamheid hebben bijvoorbeeld veel werk verzet in de voorbereiding, organisatie, begeleiding en nazorg van de geneeskundige onderdelen van de oefeningen. 

Peter Lasschuijt, OvDG: “Maak vrienden vóórdat je ze nodig hebt. Elkaar kennen is waardevol en helpend in de samenwerking.”

Jaarlijks worden meerdere keren per jaar dit soort oefendagen georganiseerd, dit jaar ook nog in juni en september. Zo krijgen zoveel mogelijk crisisfunctionarissen de kans om de onderlinge samenwerking tijdens incidenten te oefenen en te werken aan persoonlijke ontwikkeldoelen. Met als uiteindelijk doel: een soepele samenwerking van alle hulp- en nooddiensten op het moment dat het écht nodig is.

 

Share This