1. Home
  2. Thema’s
  3. Tijdens een crisis

Tijdens een incident

De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment

Goede informatie is noodzakelijk voor goede crisisbeheersing en de voorbereiding daarop. De juiste beslissingen kunnen alleen worden genomen met de juiste informatie. We richten informatiesystemen, processen en trainingen zo in dat functionarissen in staat zijn om alle informatie snel en toegankelijk boven tafel te krijgen. GHOR verbindt informatiestromen van veiligheids- en zorgnetwerken met elkaar. Zo zorgen wij ervoor dat tijdens een crisis de informatiepuzzel compleet is en wij op elk moment alle benodigde informatie beschikbaar hebben en kunnen uitwisselen. In de voorbereiding delen wij kennis die van belang is voor ons gezamenlijk optreden en voor het functioneren van elk van onze partners.

Snel duidelijkheid over lot slachtoffers

Bij een incident met slachtoffers willen verwanten snel weten hoe het met hun familie of partner is. Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) zorgt ervoor dat verwanten, die bij een incident op zoek zijn naar hun naaste snel en zorgvuldig geïnformeerd worden over het lot van hun naaste. Verwanten kunnen bellen met het telefoonnummer 088 0908 000 van ‘Ik zoek mijn naaste’ als de gemeente het proces opgestart heeft.

De backoffice legt contact met GHOR in de regio waar het incident plaatsvindt. GHOR in de regio verzamelt de gegevens van de slachtoffers in het ziekenhuis en geeft deze informatie door aan GHOR in de backoffice, die de gegevens in het systeem zet. Het gaat hierbij om contactgegevens en niet om medische informatie. In de backoffice zijn GHOR liaisons die de lijsten van de ziekenhuizen overzetten naar het systeem waarin de politie de zoekvragen met de slachtoffer informatie kan matchen. Zij dragen er zorg voor dat alleen NAW gegevens en de verblijfplaats op dat moment (dus een ziekenhuis) ingevoerd worden. De politie matcht de informatie van de verwante die op zoek is naar een bekende en de informatie vanuit onder meer de ziekenhuizen. Meer informatie op SIS en www.ikzoekmijnnaaste.nl.

Groot aantal slachtoffers snel geholpen door Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Bij een incident met een groot aantal slachtoffers kunnen ambulances niet altijd direct alle slachtoffers vervoeren. Door teams van het Nederlands Rode Kruis in te zetten kunnen slachtoffers met lichte verwondingen snel worden gezien en een eerste behandeling krijgen. Ambulancepersoneel kan zich dan concentreren op het zorg verlenen aan zwaar gewonden.

Afhankelijk van aard incident GHOR-functionarissen ingezet

Tijdens een incident met minder dan drie ambulances en waarbij geen coördinatie nodig is, kan ambulancepersoneel prima de hulpverlening doen. Bij incidenten met meer dan drie ambulances is coördinatie nodig, bijvoorbeeld om te bepalen wie als eerste wordt vervoerd naar welk ziekenhuis. Voor GHOR komt dan de Officier van Dienst Geneeskundig naar het plaats van het incident.

Incident met effect voor de omgeving

Heeft een incident gevolgen voor de omgeving, bijvoorbeeld omdat een rookwolk over een woonwijk trekt, dan komt het Regionaal Operationeel Team in Leiden bijeen. Voor GHOR nemen de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en het Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg aan dit team deel. De Algemeen Commandant is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Het Hoofd Informatie zorgt voor informatiemanagement binnen de geneeskundige hulpverlening.

Incident met bestuurlijke dilemma’s

Bij incidenten met bestuurlijke dilemma’s komt de burgemeester met het beleidsteam bijeen in het gemeentehuis van de plaats waar het incident is. Als een incident in meerdere gemeenten tegelijk plaatsvindt komt regionaal een beleidsteam samen onder leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio. In onze regio is dat de burgemeester van Leiden. In beide gevallen neemt de (operationeel) directeur Publieke gezondheid deel aan dit beleidsteam en adviseert over de gezondheidskundige effecten van het incident.

GHOR Hollands Midden volgt de afspraken die zijn vastgelegd in het Regionaal Crisisplan van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Share This