Uitgelicht

Uitgelicht

GHOR Hollands Midden houdt zich met veel diverse onderwerpen bezig. Onderwerpen zijn netcentrisch werken in het zorgnetwerk, terrorismegevolgbestrijding, Regionaal Crisisplan, Rijnlandroute, Overstromingen en ernstige wateroverlast, organiseren van opleidingen, trainingen en oefeningen. Een aantal lichten wij er op verschillende momenten in het jaar uit.

Flyer GHOR

Flyer GHOR

GHOR ontwikkelt flyer over wat GHOR doet GHOR heeft een flyer ontwikkeld die aangeeft wat GHOR doet in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop. De ontwikkeling van de flyer is een uitkomst van het GHOR-beleidsplan. In gesprek...

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal RisicoprofielHet Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s. Ook geeft het inzicht in het bijbehorende netwerk en genomen beheersmaatregelen (zowel op het gebied van...

Share This