Uitgelicht

  1. Home
  2. Uitgelicht

Uitgelicht

GHOR Hollands Midden houdt zich met veel diverse onderwerpen bezig. Onderwerpen zijn netcentrisch werken in het zorgnetwerk, terrorismegevolgbestrijding, Regionaal Crisisplan, Rijnlandroute, Overstromingen en ernstige wateroverlast, organiseren van opleidingen, trainingen en oefeningen. Een aantal lichten wij er op verschillende momenten in het jaar uit.

Ondersteunen crisisoefening Groene Hart Ziekenhuis

Ondersteunen crisisoefening Groene Hart Ziekenhuis

10-07-2024 In april organiseerde het Groene Hart Ziekenhuis Gouda een oefening voor zijn crisisteam. GHOR Hollands Midden ondersteunde door deel te nemen aan de oefenleiding en tegenspel te bieden. Bij de oefening is het Landelijk Crisis Managementsysteem...

Ketenbrede oefening netcentrisch werken met LCMS-Gz

Ketenbrede oefening netcentrisch werken met LCMS-Gz

24-06-2024 In juni organiseerden we samen met GHOR Haaglanden een ‘stay live’ oefening. Ketenpartners uit de acute zorg zoals ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancevoorziening en de GGD oefenden netcentrisch werken met LCMS-Gz aan de hand van een...

Geertje Ariëns nieuwe directeur Hecht en DPG Hollands Midden

Geertje Ariëns nieuwe directeur Hecht en DPG Hollands Midden

14-06-2024Geertje Ariëns is door het Algemeen Bestuur benoemd als directeur Hecht en Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden. Zij start 1 september. GHOR Hollands Midden is onderdeel van Hecht. De DPG geeft leiding aan de GHOR.Directeur Dennis Christmas:...

Share This