Uitgelicht

Uitgelicht

GHOR Hollands Midden houdt zich met veel diverse onderwerpen bezig. Onderwerpen zijn netcentrisch werken in het zorgnetwerk, terrorismegevolgbestrijding, Regionaal Crisisplan, Rijnlandroute, Overstromingen en ernstige wateroverlast, organiseren van opleidingen, trainingen en oefeningen. Een aantal lichten wij er op verschillende momenten in het jaar uit.

Netwerkbijeenkomst crisiscommunicatie

Netwerkbijeenkomst crisiscommunicatie

Op 27 november a.s. organiseren GHOR en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ’s middags een netwerkbijeenkomst over crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie bij verstoring van openbare orde en maatschappelijke onrust is een verantwoordelijkheid van...

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel Het Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s. Ook geeft het inzicht in het bijbehorende netwerk en genomen beheersmaatregelen (zowel op het gebied van...

Share This