Uitgelicht

Flyer GHOR

Flyer GHOR

GHOR ontwikkelt flyer over wat GHOR doet GHOR heeft een flyer ontwikkeld die aangeeft wat GHOR doet in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de voorbereiding daarop. De ontwikkeling van de flyer is een uitkomst van het GHOR-beleidsplan. In gesprek...

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal RisicoprofielHet Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s. Ook geeft het inzicht in het bijbehorende netwerk en genomen beheersmaatregelen (zowel op het gebied van...

Informatie

Evenementen

Geneeskundig advies voor een veilig verloop

Zorgcontinuïteit

Crisisplan en kennisuitwisseling

Risico's

Voorbereid op risico’s

Zorgnetwerk

Partners geneeskundige hulpverlening

Veiligheidsregio

Netwerk van brandweer, politie, gemeenten en crisispartners

Tijdens een crisis

Hoe te handelen als er echt een crisis is

Team

Wie doet wat binnen het GHOR team

Leren

Oefenen met de organisatie van een crisis

Beleid

Meer informatie over beleid GHOR

Laatste nieuws

Oefening terrorismegevolgbestrijding op terrein LUMC

Op 7 november jl. hebben politie, brandweer, Regionale Ambulance Voorziening, LUMC, gemeente Leiden, Nederlands Rode Kruis en GHOR een scenario terrorismegevolgbestrijding geoefend op terrein van het LUMC. Doel was kennis opdoen van elkaars processen en...

Lees meer
Share This