Uitgelicht

Waterveiligheid

Waterveiligheid

GHOR Hollands Midden neemt deel aan de implementatie, door Veiligheidsregio Hollands Midden, van de handleidingen die zijn opgeleverd in het project ‘water en evacuatie’ uit de strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Ook is GHOR betrokken bij de...

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel

Regionaal RisicoprofielHet Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s. Ook geeft het inzicht in het bijbehorende netwerk en genomen beheersmaatregelen (zowel op het gebied van...

Informatie

Evenementen

Geneeskundig advies voor een veilig verloop

Zorgcontinuïteit

Crisisplan en kennisuitwisseling

Risico's

Voorbereid op risico’s

Zorgnetwerk

Partners geneeskundige hulpverlening

Veiligheidsregio

Netwerk van brandweer, politie, gemeenten en crisispartners

Tijdens een crisis

Hoe te handelen als er echt een crisis is

Team

Wie doet wat binnen het GHOR team

Leren

Oefenen met de organisatie van een crisis

Beleid

Meer informatie over beleid GHOR

Laatste nieuws

Vacature adviseur acute zorg

Ter ondersteuning van de huidige en nieuwe werkzaamheden van het bureau van het Netwerk Acute Zorg zoeken zij nieuwe adviseurs acute zorg. Meer informatie is te vinden op: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/werken-bij/overzicht/Adviseur-Acute-Zorg 

Lees meer

Evaluatie incidenten als manier voor leren en verbeteren

Veiligheidsregio Hollands Midden wil leren van de bestrijding van rampen en crises. Een manier om te leren en te verbeteren is het evalueren van de bestrijding van rampen en crises. Partners in de veiligheidsregio, waaronder GHOR, beoordelen samen wat goed...

Lees meer
Share This