Print deze pagina
Email deze pagina

Home

Gepost door: ORHadmin | 06-05-2011

GHOR Hollands Midden

De GHOR Hollands Midden coördineert, regisseert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De dagelijkse geneeskundige hulpverlening sluit hierdoor zoveel mogelijk aan bij de geneeskundige hulpverlening onder rampen en crises omstandigheden. De geneeskundige hulpverlening wordt door veel verschillende organisaties geboden. Er is één organisatie nodig die deze geneeskundige hulpverlening coördineert en regisseert. De GHOR is die organisatie. In de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing adviseert de GHOR overheden en organisaties over geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook zorgt de GHOR voor afstemming van de geneeskundige hulpverlening met de crisisbeheersingspartners: politie, brandweer en gemeenten.

Over GHOR en wat GHOR doet is een (landelijke) film ontwikkeld. Klik hier om de film te bekijken.

 

  • Nieuws

    • Bestuurdersbijeenkomst zorgorganisaties

      Op 7 september 2018 houdt GHOR een bestuurdersbijeenkomst voor Raden van Bestuur en directeuren van  zorgorganisaties. Het doel is het verbinden van veiligheid en zorg. Onderwerpen zijn onder meer:  bestuurlijke ontwikkelingen en informatie delen. Als u vragen heeft over deze bijeenkomst, kunt u ze stellen via bureau@ghorhm.nl. Tweet hierover Schrijf in voor commentaren in deze postLees meer »
  • Nieuwsbrief  • Feedback