1. Home
  2. Thema’s
  3. Risico's

Risico’s

Adviseren risico’s

Een samenleving zonder risico’s is niet te garanderen. Als GHOR adviseren wij overheden over maatregelen om zo de kans dat deze risico’s zich voordoen te verkleinen en als er toch iets gebeurt de effecten te beperken. GHOR is de adviseur van en voor het geneeskundig netwerk in Veiligheidsregio Hollands Midden.

Wij adviseren bijvoorbeeld over veiligheid en gezondheid bij grote evenementen, ruimtelijke ordening en grote infrastructurele projecten.

Ruimtelijke ordening

GHOR adviseert als partner van Veiligheidsregio Hollands Midden bij infrastructurele projecten, zoals de Rijnlandroute. Ook adviseren wij bij bestemmingsplannen in de hele regio Hollands Midden. Ons GHOR-advies is met het advies van brandweer en politie het advies van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Risicogericht werken

In Veiligheidsregio Hollands Midden ligt de nadruk op het bevorderen van veiligheid door het beïnvloeden van veilig gedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Veiligheidsregio Hollands Midden doet dat door het gerichter beïnvloeden van risico’s, het gerichter adviseren over risico’s, de operationele voorbereiding risicogerichter te ontwikkelen en het communiceren over risico’s en crises. Risicogericht werken leidt tot meer inzicht en overzicht van risico’s, heldere besluitvorming en prioritering in de aanpak van risico’s.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. GHOR werkt in de voorbereiding op de omgevingswet samen in Veiligheidsregio Hollands met omgevingsdiensten en met GGD Hollands Midden.
Meer informatie: Alma Dijkstra.

Terrorismegevolgbestrijding

Zes GHOR-regio’s, waaronder GHOR Hollands Midden, hebben zich gezamenlijk voorbereid op terrorismegevolgbestrijding (TGB). Uitgangspunt is een eenduidige aanpak van de behandeling van slachtoffers. De uitgangspunten zijn gebaseerd op het behalen van een zo hoog mogelijk overlevingspercentage voor getroffen slachtoffers. De medische zorgverlening voor de groep gaat boven individuele patiëntenzorg. Zoveel mogelijk slachtoffers worden door hulpverleners meegenomen en getrieerd buiten het plaats incident en zo snel mogelijk volgens het gewondenspreidingsplan vervoerd naar verschillende ziekenhuizen. Gestreefd wordt naar een werkomgeving voor hulpverleners met een acceptabel risico voor hun veiligheid. Burenhulp, landelijke inzet en bijstand is bij terrorismegevolgbestrijding noodzaak. Het streven is zoveel mogelijk aan te sluiten bij het reguliere optreden.
Meer informatie: Alma Dijkstra.

Bedreiging volksgezondheid

Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van burgemeester en wethouders. Bij een grootschalige uitbraak van een infectieziekte coördineert Veiligheidsregio Hollands Midden de bestrijding ervan. GHOR organiseert en coördineert extra inzet van medewerkers in het actiecentrum. GGD blijft ook in deze omstandigheden inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding.

Risico’s in de regio

GHOR bereidt zich samen met partners in Veiligheidsregio Hollands Midden voor op risico’s die zich kunnen voordoen. Deze risico’s zijn beschreven in het Regionaal Risicoprofiel. Waar nodig betrekt GHOR specialisten uit haar (zorg)netwerk. Voor specifieke regionale risico’s, zoals een bedrijf met gevaarlijke stoffen in een woonomgeving, maakt de veiligheidsregio crisisplannen. GHOR draag hieraan bij. Meer informatie: Gilke Roos.

Zorgrisicoprofiel

Op basis van Regionaal Risicoprofiel heeft GHOR Holland Midden samen met curesector, de GGD en het Netwerk Acute Zorg West het zorgrisicoprofiel (ZRP) Hollands Midden ontwikkeld. Aan de hand van incidenttypen zoals extreme weersomstandigheden, overstromingen en een verstoring van de energievoorziening, zijn mogelijke knelpunten in kaart gebracht die de continuïteit van zorg onder druk kunnen zetten. Het ZRP biedt inzicht in de risico’s en onderlinge afhankelijkheden tussen zorginstellingen en geeft handvatten voor een betere voorbereiding op en uitvoering van geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp of crisis. We nemen de aanbevelingen uit het ZRP mee in overleggen, oefeningen en relatiebeheergesprekken met de betrokken zorginstellingen. Meer informatie: Sanne Kruijs

 

Share This