1. Home
  2. Over GHOR Hollands Midden
  3. Verbinden veiligheid en zorg

GHOR verbindt veiligheid en zorg. Hoe? Wij doen dit door kennis over rampenbestrijding en crisisbeheersing vanuit beide velden samen te brengen. Het gaat om kennis over de juiste aanpak en voorbereiding. GHOR is de brug tussen zorgpartners en veiligheidsregio. Wij informeren het zorgnetwerk over thema’s en ontwikkelingen in crisisbeheersing.  En wij informeren veiligheidspartners en bestuur over thema’s en ontwikkelingen in het zorgnetwerk.

Ondersteuning bij (voorbereiden van) rampen en crises

Wij adviseren zorgpartners hoe zij bij hun voorbereiding op crisisituaties rekening houden met de gevolgen van (regionale) risico’s. Ook zorgen wij dat zij tijdig beschikken over een actueel en juist situatiebeeld bij een (beginnende) ramp of crisis.

Share This