Verbinden veiligheid en zorg

Het verbinden van veiligheid en zorg doet GHOR door het samenbrengen van kennis uit deze werkvelden, die nodig is voor een juiste aanpak en goede voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. GHOR bevordert dat de voorbereiding (en informatievoorziening) van het zorgnetwerk aansluit bij de voorbereiding (en informatievoorziening) van de veiligheidsregio. GHOR informeert het zorgnetwerk over thema’s en ontwikkelingen in crisisbeheersing en veiligheidspartners en bestuur over relevante thema’s en ontwikkelingen in het zorgnetwerk. Zorgpartners houden in hun voorbereiding op crisisomstandigheden rekening met gevolgen van (regionale) risico’s. Ook beschikken zij tijdig over een actueel en juist situatiebeeld bij een (beginnende) ramp of crisis.

Share This