24-06-2024

In juni organiseerden we samen met GHOR Haaglanden een ‘stay live’ oefening. Ketenpartners uit de acute zorg zoals ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancevoorziening en de GGD oefenden netcentrisch werken met LCMS-Gz aan de hand van een rampscenario met veel slachtoffers. Op 5 november staat de volgende oefening voor ketenpartners gepland.

Bij incidenten met veel slachtoffers zijn verschillende nood- en hulpdiensten betrokken. Netcentrisch werken is een werkwijze om informatie te delen binnen een netwerk van betrokkenen. Het landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundige Zorg (LCMS-Gz) ondersteunt hierbij. Partijen die betrokken zijn bij een incident zetten in deze applicatie informatie die van invloed kan zijn op de geneeskundige hulpverlening.

Van ‘go live’ naar ‘stay live’

De ‘stay live’ oefening was het vervolg op de ‘go live’ oefening in november. Met de ‘go live’ werd de netcentrische werkwijze officieel geïmplementeerd bij ketenpartners uit de acute zorg die zijn aangesloten bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) West. Bij de ‘stay live’ oefening lag het accent op werken volgens procesafspraken, rollen en verantwoordelijkheden.

Cruciale rol

Informatie Coördinatoren (ICO’s) hebben een cruciale rol in de informatie-uitwisseling. Zij moeten zorgen dat informatie over hun organisatie in LCMS-Gz up-to-date is en alle betrokkenen over dezelfde informatie beschikken. De ICO’s van de ketenpartners zaten tijdens de oefening gewoon op hun eigen werkplek. Ze kregen steeds nieuwe informatie over de situatie binnen hun organisatie. Deze informatie deelden zij via de Beeld-Oordeel-Besluit-methode in LCMS-Gz. Een deelnemende ICO: “Het was een leerzame oefening die een goed beeld geeft hoe het is om de ICO-rol uit te voeren in een realistisch scenario.”

Regie

Het Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN-Gz) van de GHOR voert de regie over het informatieproces. GHOR Hollands Midden greep de oefening aan om te experimenteren met de inzet van twee HIN-Gz functionarissen. Normaal wordt maar een HIN-Gz gealarmeerd bij een incident. Elmar de Waard, HIN-Gz van GHOR Hollands Midden: “Netcentrisch werken met LCMS-Gz versterkt de informatiepositie van alle geneeskundige partners, zodat zij goed kunnen anticiperen en sneller en beter besluiten kunnen nemen. Met de implementatie van deze nieuwe werkwijze, heeft de HIN-Gz er dan ook een belangrijke en grote taak bijgekregen. We merkten dat het goed werkt om twee HIN-Gz functionarissen in te zetten. We gaan kijken hoe we hieraan een vervolg kunnen geven.”

Grote stappen

Sanne Kruijs, relatiebeheerder bij GHOR Hollands Midden en Melusina Andreis, adviseur Informatiemanagement bij GHOR Haaglanden monitorden tijdens de oefening de activiteiten in LCMS-Gz. Dat leverde weer aandachtspunten op om mee te nemen in de ontwikkeling van netcentrisch werken in ROAZ West. Sanne: “Je ziet dat oefenen werkt. Het zorgt dat de netcentrische werkwijze echt gaat leven en het maakt duidelijk wat al goed gaat en wat nog beter kan. Samen met de ketenpartners hebben we zeker weer grote stappen gezet als het gaat om het naleven van procesafspraken en meer duidelijkheid over elkaars rol en verantwoordelijkheden.” Melusina: “In Haaglanden kijken we terug op een waardevolle oefening. Het feit dat we real life kunnen oefenen met onze ketenpartners middels een realistisch scenario maakt dat we steeds meer leren en beter worden in de netcentrische werkwijze.”

Ook oefenen?

GHOR Haaglanden en Hollands Midden organiseren regelmatig nieuwe oefeningen. Op 5 november staat de eerstvolgende ketenbrede oefening netcentrisch werken gepland. Deze oefening voor ketenpartners in het ROAZ-netwerk, is gekoppeld aan de Gewondenspreidingsplan oefening. Wil je meedoen? Meld je aan via het aanmeldformulier.

Share This