1. Home
  2. Thema’s
  3. Zorgnetwerk

Zorgnetwerk

GHOR Hollands Midden werkt nauw samen met twee groepen zorgpartners. Gezamenlijk zorgen wij dat bij calamiteiten, rampen en crises, onder regie van GHOR, slachtoffers de best mogelijke zorg krijgen. Voor de voorbereiding en uitvoering van zorg tijdens incidenten zijn dat de cure organisaties: ambulancedienst, GGD, ziekenhuizen, huisartsenposten, traumacentrum en Netwerk Acute Zorg West. Ook met het Nederlandse Rode Kruis heeft GHOR afspraken gemaakt over hun bijdrage in de acute geneeskundige hulpverlening. De care organisaties verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuis- en kraamzorg ondersteunen wij vooral bij hun voorbereiding op grote incidenten, zodat zij onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kunnen leveren. 

Wat wij doen?
  • Wij organiseren bijeenkomsten waar crisisfunctionarissen van care en cure organisaties elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren.
  • Wij maken afspraken met partners over onder meer bereikbaarheid en beschikbaarheid van mensen en middelen en het voorbereid zijn van medewerkers die een rol hebben in de bestrijding van grote incidenten.
  • Voor en met zorgpartners organiseren wij oefeningen.
  • Wij zijn, landelijk en/of regionaal, nauw betrokken bij de voorbereiding op (nieuwe) risico’s, zoals terrorismegevolgbestrijding, waterveiligheid, cyberveiligheid en vertalen dit in een aanpak naar zorgpartners. Bekijk het zorgrisicoprofiel Hollands Midden.
  • Tijdens incidenten is het delen van informatie cruciaal. We zoeken continu naar mogelijkheden om deze informatie-uitwisseling met en tussen partners te verbeteren.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de relatiebeheerders Sanne Kruijs of Elmar de Waard.

Share This