23-05-2024

Vandaag vond een grote veiligheidsoefening plaats in de Corbulotunnel voor nood- en hulpdiensten als de brandweer, politie, ambulancedienst en Veiligheidsregio Hollands Midden. Nog één keer voor de opening van de tunnel op 5 juli is met hulpvoertuigen, rook, sirenes en figuranten getest of iedereen goed getraind is voor een incident in de tunnel. Ook crisisfunctionarissen van GHOR Hollands Midden oefenden mee!

Om het zo echt mogelijk te laten lijken, was vooraf niet bekend wat voor soort incident geoefend zou worden. De oefening startte met  meldingen van een incident in de Corbulotunnel waarna politie, brandweer en ambulancedienst zich naar de tunnel spoedden. Daar troffen ze gewonden aan, rookontwikkeling en mensen die rondliepen in de tunnel. Een automobilist bleek de macht over het stuur te hebben verloren en was tegen de tunnelwand gebotst. Een tweede auto was bij het uitwijken scheef in de tunnel komen te staan. Daarop was een bus ingereden en vervolgens een derde auto.

Ruim 100 deelnemers

Ruim 100 mensen namen deel aan de oefening, waaronder zo’n 25 figuranten. Ook werden tientallen (hulpverlenings)voertuigen ingezet. Om iedereen goed te kunnen laten oefenen, is de oefening ‘s middags herhaald. Twee van onze Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) deden mee. OvDG-en coördineren bij grootschalige incidenten ter plaatse de geneeskundige hulpverlening. De OvDG-en oefenden onder andere hun onderlinge samenwerking, de verschillende rollen die ze kunnen vervullen tijdens een incident en hun leidinggevende capaciteiten. Ook testten ze nieuw ontwikkelde informatiekaarten voor incidenten in tunnels. Daarnaast was een GHOR-collega oefenleider en een ander waarnemer bij deze oefening.

Sluitstuk

De oefening was het sluitstuk van een uitgebreid opleidings-, trainings- en oefentraject. Dit traject bestond voor GHOR-crisisfunctionarissen verder uit een e-learning, een virtuele XVR-training en een werkbezoek aan de tunnel. De GHOR-crisisfunctionarissen konden tijdens deze levensechte oefening opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk oefenen. Alle betrokken partijen gaan de oefening nu evalueren en leren van eventuele verbeterpunten. Zo is iedereen zo goed mogelijk voorbereid op een tunnelincident.

Corbulotunnel

De Corbulotunnel is onderdeel van de RijnlandRoute die de A4 bij Leiden verbindt met de A44 bij Wassenaar. De tunnel is 2,5 km lang. Aan de zijde van de A44 ligt voor de tunnel een verdiepte ligging van 1,4 km lang.

Share This