1. Home
  2. Thema’s
  3. Evenementen

Evenementen

Met het organiseren van een evenement doen organisaties en gemeenten er alles aan om bezoekers een zo plezierig mogelijke tijd te laten beleven. Wat als iemand onwel wordt tijdens een festival of een blessure oploopt bij een hardloopwedstrijd? Kan een ambulance een slachtoffer nog wel op tijd bereiken als het centrum is afgesloten vanwege een evenement? Wat zijn richtlijnen voor hygiëne bij meerdaagse evenementen? Over deze en andere onderwerpen adviseert GHOR bij de vergunningverlening van evenementen.

Advies met zorgpartners

In Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vinden veel evenementen plaats. Voor het organiseren van een evenement vraagt de organisator een vergunning aan bij de gemeente. Voordat deze vergunning wordt afgegeven, adviseert GHOR Hollands Midden de gemeente over geneeskundige en gezondheidsaspecten bij die evenementen. GHOR doet dit in samenwerking met GGD Hollands Midden en Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden (RAVHM). Het advies is erop gericht het evenement op een veilige manier te laten plaatsvinden en calamiteiten te voorkomen. GHOR werkt bij het opstellen van het advies nauw samen met de multidisciplinaire partners brandweer en politie.

Advies met veiligheidspartners

Evenementen kennen we in alle soorten en maten. Elk evenement brengt daarom andere risico’s met zich mee. De gemeente toetst elke vergunningsaanvraag met een risicoscan. De uitkomst van deze risicoscan bepaalt, samen met de inbreng van lokale kennis en expertise, de behandelaanpak van het evenement. In Veiligheidsregio Hollands Midden worden twee behandelaanpakken gehanteerd: Reguliere aanpak of Risicoaanpak. Voor de reguliere aanpak heeft GHOR een standaardadvies ontwikkeld. Voor de risicoaanpak geeft GHOR in samenspraak met brandweer en politie een op elkaar afgestemd advies op maat.

Informatieflyer

Voor een groot aantal risico’s heeft GHOR informatie uitgewerkt, waar u als organisator of bezoeker van een evenement rekening mee kan houden.

Share This