08-07-2024

Verkeerde back-ups, een hack of afpersing met gijzelsoftware. Zo maar wat voorbeelden van ICT-incidenten die iedere organisatie kunnen treffen. Om voorbereid te zijn organiseerde het Netwerk Acute Zorg West samen met GHOR Hollands Midden, GHOR Haaglanden en Trimension op 26 juni voor huisartsenposten de workshop ‘Cyberweerbaarheid’.

Bij het doorlopen van scenario’s van uiteenlopende cyberincidenten werd ingegaan op de impact en oplossingsrichtingen. Vervolgens gingen de aanwezigen in twee subgroepen aan de slag met een scenario. Ze brachten in kaart welke partijen betrokken zijn en welke belangen en invloed die partijen hebben.

LCMS-Gz belangrijk hulpmiddel

Een absolute eye opener was het grote aantal betrokkenen dat geïnformeerd moet worden bij een ICT-incident. Ook bij het daadwerkelijk oplossen, is al gauw een flink aantal partijen betrokken. Een subgroep concludeerde dan ook dat zo snel mogelijk een crisisteam opgeroepen moet worden om alle communicatie te organiseren. Het Landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundig (LCMS-Gz) wordt gezien als een belangrijk hulpmiddel. LCMS-Gz is een besloten applicatie waarin zorgorganisaties informatie kunnen delen.

Zorgcontinuïteit in gevaar

Ook werd duidelijk dat een langdurig incident, bijvoorbeeld uitval van applicaties die de patiëntendossiers beheren, grote invloed heeft op de geneeskundige keten en met name de huisartsen. Medewerkers moeten worden opgeroepen om alles handmatig in te voeren, waardoor de continuïteit van zorg in gevaar kan komen.

Bewustwording

De aanwezigen keken met een goed gevoel terug op de workshop. Een deelnemer: “We hebben van elkaar geleerd en ik ben veel bewuster geworden van de impact die cyberincidenten kunnen hebben.”

Share This