De omgevingswet. Al jaren wordt er achter de schermen op voorbereid, aan gewerkt en van geleerd. Ook al wordt de ingangsdatum verschoven naar 1 juli 2023, GHOR HM is de afgelopen jaren en ook de komende tijd alsnog heel actief om gemeenten te adviseren. Zodat bij de inrichting van gebieden een veilige en gezonde leefomgeving blijft bestaan. Wat is de rol van de GHOR? Hoe werken we samen binnen de veiligheidsregio met gemeenten en andere (keten)partners? Wat betekent het uitstel in de praktijk? 

De rol van GHOR HM
De GHOR adviseert gemeenten bij het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Door van tevoren mee te denken over de omgevingsvisie en -plan wordt er op hoofdlijnen al rekening gehouden met veiligheid en zorg vraagstukken. 

De gemeente neemt de vergunningaanvragen die daarop volgen in behandeling. Voor een gemeente is het goed om al in de initiatieffase van plannen betrokken te zijn, zodat ze de wenselijk van het initiatief kunnen toetsen. Zo zijn ze goed op de hoogte van de ideeën die er zijn. Wat volgt is de omgevingstafel, daar zitten o.a. de verschillende afdelingen van een gemeente, de veiligheidsregio (waaronder GHOR), GGD enz. gezamenlijk aan tafel. 

De GHOR adviseert over drie thema’s: 

  1. Toegankelijkheid in de zorg: voorzieningen in de zorg zijn toegankelijk voor en afgestemd op (aantallen) inwoners, werknemers en bezoekers 
  2. Zelfredzaamheid voor verminderd – en niet zelfredzamen. Dit zijn mensen die, in geval van vluchten of ontruiming, individueel begeleid moeten worden of aan bed of andere voorzieningen gebonden zijn. 
  3. Fysieke veiligheid in relatie tot de witte (zorg) keten.

Samenwerking 

Binnen de GHOR is er één persoon die zich bezighoudt met deze advisering. Om 18 gemeenten te bedienen is dat een pittige opdracht. Fijn is dat we hierbij kunnen samenwerking met VRHM en GGD HM. De VRHM heeft per gemeente een accounthouder die altijd aan tafel zit bij de risicoadvisering. Dat geldt ook voor de GGD. Als hier GHOR vraagstukken op tafel komen, dan trekt de accounthouder meteen aan de bel en schuift de GHOR aan.  

Extra oefenruimte
De voorbereidingen om klaar te zijn voor de omgevingswet zijn in volle gang. Alle gemeenten zijn hier druk mee. Nu de omgevingswet later in gaat dan gepland, 1 juli 2023, geeft ons dat meer tijd en speelruimte om met elkaar te onderzoeken hoe we de omgevingstafels het beste kunnen vormgeven. Zodat uiteindelijk iedereen straks de voordelen van de omgevingswet kan ervaren, en kan leven in een veilige en gezonde omgeving.  

Meer weten over de omgevingswet en het werk van de GHOR? Claire Verhaar kan je er alles over vertellen.

 

Share This