Het GHOR-Team

Claire Verhaar

evenementen, risico’s

Er vindt geen groot evenement in Hollands Midden plaats of Claire weet ervan. Claire adviseert gemeenten over geneeskundige en gezondheidskundige aspecten voor de vergunning die de gemeente verleent voor evenementen. Dit doet zij met haar collega’s van politie, brandweer samen met gemeenten, waarbij in het overleg vaak ook de organisator aanwezig is. Voor het geneeskundig advies heeft Claire contact met collega’s van GGD en Ambulancevoorziening in Hollands Midden. Ook is Claire betrokken bij adviezen voor infrastructurele en ruimtelijke projecten. In crisisfuncties heeft Claire de functie van Hoofd Informatie. 

Share This