Het GHOR-Team

Trudy Elshout

leren

Trudy krijgt energie van het opzetten van opleidingen, trainingen en oefeningen voor operationele GHOR-functionarissen. Ook het leren van evaluaties vindt zij belangrijk om niet alleen vakbekwaam te worden als ook te blijven. Het contact van Trudy met de werkzaamheden van GHOR gaat al ver terug. Trudy heeft, als verpleegkundige bij het Spaarne Gasthuis, het ZiekenhuisRampenOpvangPlan herschreven en organiseerde oefeningen voor het ziekenhuis met GHOR Kennemerland. Die contacten met GHOR waren zo positief dat zij in 2008 reageerde op de vacature voor coördinator opleiden, trainen en oefenen bij GHOR Hollands Midden. Trudy is tijdens crisissituaties Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. 

Share This