Het GHOR-Team

Majella Roosjen

strategisch adviseur

GHOR Hollands Midden verbindt veiligheid en zorg door het samenbrengen van kennis uit deze werkvelden. Dat maakt GHOR tot een echte netwerkorganisatie. Majella draagt hier enthousiast aan bij door de strategisch relevante ontwikkelingen in dit netwerk te analyseren; denk daarbij aan gemeenten, rijksoverheid, ROAZ, GGD GHOR Nederland, de Veiligheidsregio en andere stakeholders die van belang zijn voor de taken van GHOR. Op basis daarvan adviseert Majella de directeur publieke gezondheid en het GHOR team over verdere ontwikkeling van werk, organisatie en strategische positionering van GHOR. Bij incidenten is Majella Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg.

 

Share This