Het GHOR-Team

Majella Roosjen

risico’s, veiligheidsregio, relatiebeheer

Majella is een echte verbinder. Is ze betrokken bij een vraagstuk vanuit de veiligheidsregio of GGD dan weet zij feilloos wie zij waarvoor kan betrekken. Zij brengt de GHOR-bijdrage voor de geneeskundige hulpverlening in bij diverse (veiligheids)vraagstukken. Haar aandacht gaat vooral uit naar risicogerichtheid en de publieke gezondheidsprocessen. Regelmatig is ze ook inhoudelijk betrokken bij de planvorming voor diverse risico’s. Tijdens incidenten is Majella Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. Majella is te bereiken via: mroosjen@ghorhm.nl of 071 – 2073004.

Share This