Het GHOR-Team

Daniëlle Smit

leren

Blijven leren en ontwikkelen is heel belangrijk voor Danielle. “Leren is voor mij betekenis geven aan ervaring. De crisisfunctionaris weet, voelt en erkent dat het belangrijk is kennis te beheersen of vaardigheden te hebben. Leren doe je op alle mogelijke plaatsen en gedurende je hele leven, door directe ervaringen, door eigen handelen en door interactie met anderen.” Hiermee zorgt Danielle dat GHOR-functionarissen zich met oefeningen, trainingen en het evalueren van inzetten verder kunnen ontwikkelen. Als geregistreerd coach heeft Danielle al diverse collega’s in Veiligheidsregio Hollands Midden kunnen ondersteunen in hun persoonlijke leertraject. Tijdens incidenten vervult Danielle de rol van Hoofd Informatie Geneeskundige zorg.

Daniëlle Smit
Share This