Het GHOR-Team

Alma Dijkstra

zorgnetwerk, zorgcontinuïteit, veiligheidsregio

Als netwerker heeft Alma nauw contact met crisiscoördinatoren van ziekenhuizen, huisartsenposten, Nederlands Rode Kruis, Meldkamer en Regionale Ambulancevoorziening. Ook is Alma betrokken bij landelijke thema’s, zoals de geneeskundige voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding, SIS, GGB en regionale thema’s als de voorbereiding op overstromingen en extreme wateroverlast. Is er een groot incident, dan is Alma Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. 

Share This