Print deze pagina
Email deze pagina

Oefenen

Gepost door: ivdberg | 27-07-2011

Het is belangrijk dat functionarissen die door de GHOR worden ingezet bij een groot incident of crisis geoefend zijn. Daarom worden regelmatig oefeningen georganiseerd. Er zijn ‘veldoefeningen’ waarbij materieel en mensen worden ingezet. Daarnaast zijn er verbindingsoefeningen die bedoeld zijn om de communicatieprocedures te oefenen en om de werking van het communicatiemateriaal te controleren.

Door het houden van oefeningen kan de hulpverlening, als het er echt om gaat, worden verbeterd. Alleen oefenen is echter niet voldoende. Door het evalueren van de oefeningen worden (on)volkomenheden opgespoord en vastgelegd. De resultaten hiervan worden gebruikt bij verbetering van de hulpverlening door aanpassing, testen, implementatie en oefening van protocollen en richtlijnen.

Deelnemers worden tijdens oefeningen in teamverband en  als individu geobserveerd. Door feedback en coaching hoort de deelnemer direct wat zijn sterke punten zijn en welke onderdelen nog extra aandacht verdienen. Deze punten worden meegenomen bij een volgende oefening. Hierdoor vergroot de professionaliteit van de deelnemers. Niet alleen is er aandacht voor het goed uitvoeren van de hulpverleningsprocessen, maar wordt ook gekeken naar competenties.