Oefenen tijdens corona

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Oefenen tijdens corona

Opleiden, trainen en oefenen is belangrijk voor crisisfunctionarissen om hun vaardigheden te blijven ontwikkelen. Vanaf de aankondiging van de eerste coronamaatregelen in maart is gekeken naar hoe oefenen door kon gaan. De jaarlijkse multidisciplinaire oefendagen zijn doorgaan, rekening houdend met de toen geldende maatregelen.

In september zijn drie oefendagen gehouden voor de crisisfunctionarissen van het moterkapoverleg (MKO) en Commando Plaats Incident (CoPI). Veel crisisfunctionarissen hebben zo kunnen oefenen. Toch ging het net iets anders dan anders.

Oefenprogramma

Naast twee fysieke trainingsdagen was er nu een online dag waarbij deelnemers e-learning modules konden volgen. Tijdens de twee fysieke trainingsdagen is een aantal praktijk scenario’s geoefend. De CoPI trainingsdag startte met een groepsopdracht om kennis te maken en voor teambuilding. Er was een opbouw in de scenario’s; het ochtendprogramma startte met twee korte CoPI oefeningen en in de middag volgde een langere oefening. Bij de oefening van het MKO is gebruik gemaakt van een virtuele enscenering, met XVR. XVR is een realistisch virtueel simulatieprogramma als ondersteuning van de praktische opleiding en oefening van crisisfunctionarissen. Bij de online dag konden deelnemers kiezen uit de e-learning module ‘CoPI oefening VRU’ en e-learning Vondst Explosief.

Oefenen op 1,5 meter

Danielle Bonte, oefenleider vanuit GHOR Hollands Midden: “Normaal zijn wij bij de oefendagen bezig met scenario’s, bepalen van de oefendoelen, waarnemers vragen en zorgen dat er tegenspel is vanuit de responscel. Vanuit elke hulpdienst hebben we een crisisfunctionaris die oefent en is er een waarnemer die de functionaris nauw volgt in wat hij doet en zegt en zijn er mensen die het tegenspel spelen. Bijvoorbeeld bij een brand in een verzorgingshuis, dan lopen er ‘bewoners’ rond, die moeten worden opgevangen. Dat was nu met de 1,5 meter niet mogelijk. De waarnemers stonden op afstand en er was geen tegenspel. Bij het overleg met de crisisfunctionarissen is de 1,5 meter goed in de gaten gehouden. Want ook tijdens corona kan je met een incident te maken krijgen en moet je opletten dat je de 1,5 meter houdt. Het was voor de crisisfunctionarissen dan ook goed om dit een keer zo te oefenen. De deelnemers waren positief over de oefening. Reacties waren: goed dat er toch geoefend kon worden en mooi dat er andere middelen, zoals XVR, zijn ingezet. Dit had zeker een toegevoegde waarde.”

Van de oefening is een film gemaakt, die is te zien via: https://youtu.be/clZvJdS7teM

Nieuwsbrief

Share This