“In 2022 kregen collega’s te maken met uitdagende omstandigheden: de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne, hogere energie- en voedselprijzen waardoor lage en middeninkomens extra geraakt worden, een toenemende vraag naar onze dienstverlening in combinatie met een krappe arbeidsmarkt.”

In dit jaarbeeld laten we zien hoe we werken aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners en hoe wij er naar streven hen kansen te bieden op een beter leven. Wat ook duidelijk wordt uit deze verhalen, is dat we het niet alleen kunnen. We doen het samen, samen met onze gemeenten, samen met onze ketenpartners en onze inwoners.”

Veel leesplezier.

Directie Hecht

Sjaak de Gouw & Dennis Christmas

Hecht bestaat uit GGD Hollands Midden, GHOR Hollands Midden, RAV Hollands Midden en ZVH Hollands Midden.

 

Share This