1. Home
  2. Nieuws
  3. Treinongeluk Voorschoten: de rol van de GHOR

Het is dinsdagnacht 4 april als er in Voorschoten een ernstig treinongeluk gebeurt. Op zo’n moment worden alle hulpdiensten gealarmeerd en komen in grote aantallen ter plaatse. Politie, brandweer en ambulancedienst rijden af en aan. De eerste zorg ligt altijd bij het veilig maken van de plaats incident en het helpen van de slachtoffers. De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? En welke organisaties zijn er verder betrokken bij deze hulpverlening?

Geneeskundige hulpverlening

Om 3.40u gaat de pieper: Hulpverlening spoor, letsel, brand, ontsporing passagierstrein en goederentrein. Voor de GHOR gaan er dan meerdere processen lopen, dus de Meldkamer alarmeert dan de volgende crisisfunctionarissen:

  • de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD G) van de GHOR
  • een Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg ( ACGZ) van de GHOR
  • een Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN) van de GHOR
  • een Directeur Publieke Gezondheid van dienst (ODPG) van de GHOR

Op het moment dat de Meldkamer Ambulancezorg deze functionarissen alarmeert, heeft de Meldkamer Ambulancezorg al meerdere ambulances uit de regio naar het incident gestuurd. De OvDG zorgt voor coördinatie van geneeskundige hulpverlening op de plek van het incident en doet dit bij een groot incident als deze met een tweede OvDG. De ACGZ, HIN en ODPG coördineren processen daarbuiten op tactisch en bestuurlijk niveau. In multidisciplinaire teams nemen zij deel aan de hulpverleningsprocessen waarbij politie en brandweer samen met bevolkingszorg van de betrokken gemeente o.a. crisiscommunicatie en opvang opstarten.

Naast de GHOR werden ook de volgende organisaties gealarmeerd:

  • de geneeskundige keten (Spoedeisende Hulp bij ziekenhuizen)
  • Ambulanceopschaling Hecht RAV Hollands Midden via de Meldkamer Ambulancezorg
  • Noodhulpteam Rode Kruis
  • Hecht GGD Hollands Midden voor het proces psychosociale hulpverlening (PSH)

Crisisstructuur

Na het treinongeluk werd de hele crisisstructuur van Veiligheidsregio Hollands Midden opgestart. Er was een CoPI (Commando Plaats Incident), een ROT (Regionaal Operationeel Team) en een GBT (Gemeentelijk BeleidsTeam) gealarmeerd. Deze crisisstructuur is er om de hulpverlening vanuit de Veiligheidsregio te coördineren en inwoners te informeren.

In al deze teams zijn één of meer GHOR functionarissen actief om de geneeskundige hulpverlening te coördineren en regisseren. Rond half vijf werden de eerste slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. Voor de licht gewonde betrokkenen is het noodhulpteam van het Rode Kruis gealarmeerd.

Verwantencontact

De GHOR start het proces verwantencontact op en inventariseert bij de ziekenhuizen welke slachtoffers waar zijn. Doel van dit proces is dat familie of vrienden betrokken ernstig gewonde slachtoffers kunnen vinden. Verwanten kunnen het landelijke nummer bellen als ze iemand zoeken waarvan zij vermoeden dat deze bij een incident betrokken is en zelf geen contact meer krijgen. De GHOR zorgt voor de namen van de slachtoffers door deze bij ziekenhuizen op te halen. Deze deelt de GHOR op veilige wijze met de politie. De politie checkt de verwanten-zoekvragen en neemt contact op met de verwant als bekend is dat een slachtoffer dat gezocht wordt, in een ziekenhuis is. Zo worden slachtoffer en familielid gekoppeld. Ook regelt de GHOR psychosociale hulp (PSH) voor de opgevangen slachtoffers. Het PSH-team van Hecht GGD Hollands Midden was hierbij betrokken, de uitvoering lag bij Slachtofferhulp Nederland.

Na een crisis evalueert de GHOR altijd: om ervaringen te delen en te leren. Ook is er nazorg voor de functionarissen die betrokken waren.

Foto: Remco F. Gerritsen

Share This