Operationele oefendagen CoPI 2022

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Operationele oefendagen CoPI 2022

Elk jaar oefenen de crisisfunctionarissen – de officieren van dienst geneeskundig (OvDG) – van GHOR HM hun functie. Tijdens de operationele oefendagen van het Commando Plaats Incident (CoPI) doen we dit op een hele realistische manier, waarin we de rollen beoefenen tijdens in scene gezette incidenten. Bijvoorbeeld een brand in een zorginstelling, een kermis die uit de hand loopt door slecht weer of een groot verkeersongeval op een snelweg. Deze oefendagen zijn altijd heel leerzaam omdat we in een echte setting op een veilige manier kunnen oefenen. Naast de crisisfunctionarissen zijn er ook waarnemers aanwezig die feedback geven op het handelen en afgesproken doelen. Deze feedback nemen de functionarissen weer mee in het volgende scenario. In totaal hebben we acht scenario’s geoefend, en dus veel informatie opgehaald hoe we nog beter onze inzetten kunnen doen.  

Realistisch oefenen 

De oefeningen vonden plaats op het Nationaal Trainingscentrum Vught. Op dit oefencentrum worden verschillende incidenten nagebouwd. Bijvoorbeeld een dorpsplein, een vliegtuigcabine en een niet van echt te onderscheiden metrostation. Zo kunnen we heel veel realistische scenario’s oefenen, en ons goed voorbereiden als we een daadwerkelijke inzet moeten plegen.  

GHOR, brandweer, politie en gemeenten zijn vaste deelnemer van het CoPI ondesteund door een informatiemanager en een communicatieadviseur. Afhankelijk van de aard van het incident schuiven partners aan,  zoals Rijkswaterstaat, een hoofd Bedrijfshulpverlening van een organisatie of een officier van Dienst van Defensie.  

Waarnemen en leren 

Tijdens de oefendagen waren er oefendoelen voor het CoPI, én oefendoelen voor de OvDG. De oefendoelen voor het CoPI waren: 

  • Het crisisteam CoPI prioriteert de multidisciplinaire thema’s in het overleg 
  • Het crisisteam CoPI geeft onderbouwde adviezen voorafgaand aan de besluitvorming 
  • Het crisisteam CoPI neemt besluiten op basis van de adviezen uit de ronde oordeelsvorming 

 De OvDG’en werden waargenomen op de competenties:  

  • oordeelvorming 
  • leiding geven  
  • samenwerking 

Ook konden de OvDG’en persoonlijke leerdoelen aangeven. In totaal deden er 18 mensen mee: 6 OvDG’en met tegenspel van 2 ambulance verpleegkundigen, 2 ambulancechauffeurs en 2 meldkamer (ambu)centralisten. De oefenstaf bestond uit 4 waarnemers en 2 oefenleiders 

 De deelnemers hebben de operationele oefendagen heel goed ontvangen. Wij ontvingen heel lovende feedback op de inhoud van de scenario’s en de organisatie van de dagen. 

Nieuwsbrief

Share This