Audit GHOR positief

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Audit GHOR positief

Op 21 december jl. heeft de tweede opvolgaudit van GHOR digitaal plaats gevonden. Conclusie: GHOR is ook tijdens de coronacrisis de essentiële schakel tussen veiligheidsregio, zorgwerkveld en  openbaar bestuur om de keten aan één te sluiten.

Door het coronavirus heeft Petra Mantel van Kiwa besloten dat de focus van de opvolgaudit ligt op de ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden rondom COVID-19.

Uit de opvolgaudit kwamen als sterke punten naar voren: onder bijzondere omstandigheden heeft GHOR de dienstverlening continue op een goede wijze aangepast, zich gepositioneerd in de keten en heeft oog voor de nazorg van medewerkers. GHOR heeft er voor gekozen COVID-19 te prioriteren, hierdoor is er een goede taakverdeling in het team gemaakt. Het GHOR bureau is sterk en professioneel ingericht. Dit uit zich dan ook in de veerkracht en de flexibiliteit van de medewerkers.

Aandachtspunten

GHOR houdt de externe focus op corona. Vanaf 1 januari 2021 is GHOR onderdeel van Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR van de RDOG. De interne focus in 2021 ligt op de samenwerkingsverbanden tussen deze afdelingen en het beschrijven van functies. Daarnaast blijft het van belang om aandacht te blijven behouden voor de digitale systemen van de Veiligheidsregio Hollands Midden. In de digitale systemen worden alle centrale multidisciplinaire adviezen aangemaakt.

 

Nieuwsbrief

Share This