Planvorming

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Planvorming

GHOR Hollands Midden draagt bij aan planvorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld jodiumprofylaxe en Rijnlandroute. Op elk van de onderwerpen is voortgang geboekt.

Jodiumprofylaxe

Gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden liggen in een 100 km grens van de kerncentrale in Borssele. Bij het vrijkomen van straling kunnen kinderen onder de 18 jaar en zwangeren ter bescherming van de schildklieren (van het ongeboren kind) jodiumprofylaxe innemen. Een aantal jaar geleden heeft het Ministerie van VWS hiervoor jodiumpillen verspreid. Inmiddels zijn er kinderen geboren en vrouwen zwanger die geen jodiumpillen hebben. De Veiligheidsregio Hollands Midden bereidt een voorraad hiervoor voor op toegankelijke locaties in de regio. GHOR is hiervan de projectleider.

Rijnlandroute

Voor de Rijnlandroute is een start gemaakt met het ontwikkelen van een e-learning voor (crisis)functionarissen. De tunnel van de Rijnlandroute is de eerste tunnel in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het bestrijden van incidenten in een tunnel, waar het afwijkt van incidentbestrijding op de weg, wordt in een e-learning aangeboden. De e-learning is weer een start voor het verdere opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen. Voor de Rijnlandroute vinden op verschillende locaties activiteiten plaats. Zie hiervoor de website van de Rijnlandroute.

Continuïteit GHOR-organisatie
 
De lange duur van de Coronacrisis is aanleiding voor GHOR en Veiligheidsregio Hollands Midden om aandacht te besteden aan de continuïteit van de eigen organisatie. De leerpunten van de crisis voor de eigen continuïteit zijn onderdeel van het geactualiseerde Continuïteitsplan GHOR.
Volgens de landelijke Leidraad voor zorgcontinuïteit, richt GHOR zich voor haar eigen continuïteit op de gevolgen van een crisis. Gevolgen van een crisis treden vaak in combinatie met elkaar op. We onderscheiden zeven disbalansen. Sluiting van (delen van) de locatie; tekort of schaarste aan personeel; uitval van elektriciteit; uitval van ICT; logistieke stagnatie; uitbraak infectieziekten; digitale ontwrichting.
Leerpunten uit deze crisis zijn het verder faciliteren van thuiswerken, het gaan werken in tweetallen om elkaar te kunnen vervangen, het zo nodig benutten van GGD-collega’s en/of GHOR-collega’s van een andere regio. GHOR heeft voor deze activiteit tevens gebruik gemaakt van de inzichten uit de VRHM-werkgroep continuïteit.
Andere projecten

Ook voor projecten als waterveiligheid, energietransitie, cyber, zijn in de Veiligheidsregio Hollands Midden vorderingen gemaakt. GHOR bewaakt in deze plannen de geneeskundige hulpverlening en stemt zo nodig met zorgpartners af.

Nieuwsbrief

Share This