GHOR tijdens de coronacrisis

  1. Home
  2. Nieuws
  3. GHOR tijdens de coronacrisis

Persoonlijke BeschermingsmiddelenGHOR verbindt veiligheid en zorg, ook tijdens de coronacrisis. Het zorgnetwerk van GHOR is daarbij belangrijk: in deze crisisperiode draait het om het verbinden van partijen in de zorg die normaal niet altijd met elkaar samenwerken. Richting de veiligheidsregio en het openbaar bestuur vertegenwoordigen wij het zorgnetwerk.

Verdeling Persoonlijke Beschermingsmiddelen

GHOR heeft een rol bij schaarste. Toen bleek dat er schaarste was aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hebben collega’s van GHOR Hollands Midden samen met collega’s van GHOR Haaglanden in opdracht van de minister de beschikbare PBM over de regio verdeeld. Later is deze rol overgenomen door het Landelijk Consortium hulpmiddelen. GHOR beheert nog steeds een noodvoorraad.

Verbinden

In de Veiligheidsregio Hollands Midden is GHOR een vaste gesprekspartner voor de gevolgen van Corona op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het handhaven van de maatregelen is niet altijd eenvoudig, omdat veel ‘achter de voordeur’ plaatsvindt. Als partner in de verschillende crisisteams doen wij er samen met onze veiligheidspartners, alles aan dat de maatregelen worden nageleefd. Naast communicatie en handhaven is dat bijvoorbeeld ook het inzetten van belangrijke personen voor bepaalde groepen mensen. Denk aan jongerenwerkers om jongeren te bereiken, welzijnsorganisaties om (kwetsbare) ouderen te benaderen. In het zorgnetwerk zorgen wij samen met GHOR Haaglanden en het Netwerk Acute Zorg West (NAZW), het ondersteuningsbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorg West en de GGD Hollands Midden voor de verbinding met het zorgnetwerk. Ons relatienetwerk met de verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg hebben wij met andere functionarissen binnen die organisaties uitgebouwd.

Waardering voor GHOR

Burgemeester Cazemier, burgemeester Krimpenerwaard: “Bij veiligheidsregio’s denken veel mensen vooral aan de brandweer. Met grote rode voertuigen is dat onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden immers heel goed zichtbaar. Het bijzondere van deze crisis is dat nu juist een organisatie als de GHOR volop in de storm stond. Gefaciliteerd door de structuur binnen de veiligheidsregio heeft de GHOR laten zien dat heel goed aan te kunnen. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft daarmee vanuit een andere invalshoek laten zien in de breedte een belangrijke club te zijn.”
Het hele interview met burgemeester Cazemier is te lezen via: https://www.magazine-on-the-spot.nl/brandweer/vrhm/202003

Continuïteit van de zorg tijdens corona


Het monitoren van de zorgcontinuïteit in de regio is een belangrijke taak van GHOR, ook tijdens de uitbraak van Corona. Samen met GHOR Haaglanden en het NAZW heeft GHOR bijgedragen aan de spreiding van patiënten in de verpleeg- en verzorgingshuizen, gecoördineerd door het NAZW. In tijden waarop de druk op de zorg oploopt is veel gevraagd van het zorgnetwerk. Samen met GHOR Haaglanden en het NAZW geeft GHOR, tijdens de Coronacrisis, een nieuwsbericht uit. Deze nieuwsbrieven staan op onze website.

Informatieknooppunt

Naast het verlenen van zorg hebben zorgorganisaties ook continue gegevens over hun beschikbare capaciteit aangeleverd. Deze informatie is belangrijk voor een goed overzicht van de druk op de zorg in de regio. GHOR Hollands Midden, heeft samen met GHOR Haaglanden, versneld LCMS-geneeskundige zorg Corona in onze regio geïmplementeerd. LCMS is het Landelijk CrisisManagement Systeem (LCMS), dat veiligheidsregio’s gebruiken om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden als ondersteuning van netcentrisch werken. Netcentrisch werken is een manier om binnen een netwerk van betrokkenen informatie uit te wisselen. Verschillende partners hebben met hulp van adviesbureau Trimension en beide GHOR-bureaus functionarissen opgeleid om via LCMS-gz informatie te delen. Samen met GHOR Haaglanden werkt GHOR Hollands Midden aan een voorstel om het reguliere LCMS-gz te implementeren. Dan kunnen ook andere crisis- en/of ramptypen netcentrisch worden aangepakt.

Noodscenario’s coronacrisis

Ook heeft GHOR zich voorbereid op noodscenario’s die zich kunnen voordoen. Wat bijvoorbeeld als de ziekenhuizen overbelast raken en er een tekort ontstaat aan bedden? In dat geval zouden er hotels worden aangewezen waar zorg kan worden verleend. Gelukkig is dat nog niet nodig gebleken in onze regio. Met zorgpartners hebben wij wel gezorgd dat alles daarvoor in de startblokken staat. Dit is een voorbeeld van continu contact tussen het grote zorgnetwerk en GHOR. Zorg verlenen doe je immers samen.

En nu?


Met zorg- en veiligheidspartners houden wij goed in de gaten wat de huidige coronacijfers zijn en hoe wij hierop kunnen inspelen. Via de Veiligheidsregio Hollands Midden doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om zich aan de maatregelen te houden. De zorg is er zeer bij gebaat dat het aantal besmettingen niet te hoog op loopt, zodat zij hun zorgcontinuïteit kunnen waarborgen.

Het GHOR-bureau heeft haar inzet tijdens de eerste golf geëvalueerd. Een aantal verbeterpunten, die in het bereik van GHOR liggen, zijn inmiddels opgepakt.

 

Nieuwsbrief

Share This