Coronavirus

  1. Home
  2. Uitgelicht
  3. Coronavirus

Ook bij het tegengaan van de verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 heeft GHOR Hollands Midden een coördinerende taak. Als GHOR verbinden wij veiligheid en zorg. En dat doen wij ook nu.

 

Verbinden veiligheid en zorg

Veel zorgpartners zijn betrokken bij het tegengaan van de verspreiding van COVID-19 en/of het behandelen van (mogelijke) patiënten met het nieuwe coronavirus. Partners uit de acute zorg die zijn aangesloten bij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ): ziekenhuizen, huisartsen(posten), ambulancedienst en GGD. Als ook de carepartners: de sector verpleeg- en verzorgingshuizen, de Geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Samen met het Netwerk Acute Zorg West, dat ROAZ uitvoert, is GHOR de verbindende schakel tussen deze zorgpartijen. Samen met NAZW en GHOR Haaglanden geeft GHOR Hollands Midden een nieuwsbericht uit.

GHOR is een nauwe partner in de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). In VRHM werkt GHOR nauw samen met partners als brandweer, 18 gemeenten in Hollands Midden, politie en defensie. Deze partners hebben een taak in de handhaving van onder meer openbare orde en veiligheid en het tegengaan van maatschappelijke onrust.

GHOR signaleert ontwikkelingen en knelpunten bij zorgpartners die van belang kunnen zijn voor de openbare orde en veiligheid of maatschappelijke onrust en andersom. Bespreekt dit met zorg- of veiligheidspartners en koppelt terug naar zorgpartners en VRHM. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpartners.

 

Samenwerking zorgpartners in de regio

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ (geestelijke gezondheidszorg), VVT-instellingen (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) en GHOR/GGD uit de regio West van Zuid-Holland. De regio omvat zowel Hollands Midden als Haaglanden. In het ROAZ maken aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over organisatie, samenwerking en verbetering van de acute zorg. Het LUMC is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie van de acute zorg en de afstemming met alle partners. Gedurende de huidige coronacrisis vindt afstemming plaats tussen de voorzitter van de ROAZ en de twee Directeuren Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands Midden, die in deze crisis een bijzondere verantwoordelijkheid hebben gekregen van de minister van VWS voor de organisatie van de gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen. Ook is er een periodiek overleg tussen partners uit de regio onderling: zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen met elkaar, of vvt-instellingen met elkaar, maar ook tussen regiopartners in de keten.

 

 

Alternatieve zorglocaties

De transferverpleegkundigen van ziekenhuizen kijken waar patiënten, die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen, de voor hen beste zorg kunnen krijgen. Op dit moment zijn dat de verpleeg- en verzorgingshuizen of zorghotels. Ook huisartsen en thuiszorg geven aan dat zij patiënten nog kunnen onderbrengen. Op het moment dat de zorg niet meer verantwoord kan worden verleend in het belang van patiënten kunnen zij GHOR opdracht geven om uit te wijken naar alternatieve locaties. Een ‘hotel met zorg’ is zo’n alternatieve locatie. Het draaiboek voor het openen hiervan ligt klaar. Dit draaiboek kan eenvoudig worden gekopieerd op andere alternatieve zorglocaties.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen COVID-19 voor zorgpartners

 

Aan het begin van de COVID-19 pandemie was er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). We hebben toen gekozen voor één regionale opslag voor de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Zo konden zorginstellingen in deze regio’s zo snel mogelijk beschermingsmiddelen krijgen. Nu is er geen schaarste meer. Zorginstellingen in onze regio zijn nu zelf verantwoordelijk voor hun voorraad.
De landelijke PBM-organisatie adviseert om een eigen voorraad PBM van minstens vier weken aan te houden. Daarnaast is het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) beschikbaar om nood- en spoedvragen van zorginstellingen te beantwoorden. Het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) monitort namens de GHOR HM op een onverwacht tekort aan PBM. Bij acute schaarste heeft de regio een eigen voorraad om enkele zorginstellingen te voorzien van beschermende middelen. Dit is om de levertijd vanuit de noodvoorraad van het LCH te overbruggen. NAZW is bereikbaar als binnen uw zorginstelling vragen of knelpunten op het gebied van PBM leven. Hiervoor kunt u per e-mail contact opnemen met teamleiders.corona@vrh.nl.

 

Testlocatie corona voor zorgmedewerkers


Zorgpersoneel uit de regio Hollands Midden kan zich op corona laten testen bij verschillende locaties in de regio. Deze locaties zijn bedoeld voor zorgmedewerkers van andere zorginstellingen dan ziekenhuizen, werkzaam in de regio Hollands Midden. Meer informatie op de website van GGD Hollands Midden.

 

IC-capaciteit


Het beschikbaar hebben van voldoende IC-capaciteit met beademingsapparatuur is in de aanpak tegen verspreiding het nieuwe coronavirus een prioriteit, van het kabinet, van de ROAZ’en, de ziekenhuizen, de zelfstandige klinieken en van andere betrokken partijen.

 

 

 

Handige websites

Nieuwsbrief

Share This