Rol GHOR Hollands Midden bij COVID-19

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Rol GHOR Hollands Midden bij COVID-19

De situatie rondom het nieuwe coronavirus verandert continue. Op de website van Veiligheidsregio Hollands Midden staat de laatste stand van zaken. GHOR Hollands Midden werkt samen met alle partners hard aan noodzakelijke acties.

Voorbereiding

GHOR is coördinator van de geneeskundige hulpverlening en organiseert bij (dreiging van) een ziektegolf met mogelijke maatschappelijke effecten een voorbereidend overleg met partners. In zo’n geval worden in ieder geval de GGD, de politie, Brandweer Hollands Midden (BHM), Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC), RAV Hollands Midden, de VRHM en communicatieprofessionals uitgenodigd. Doel van dit overleg is afstemming over onder meer de rolverdeling en de informatievoorziening naar bestuur, eigen hulpverleners en ketenpartners.

Sinds eind januari nodigt GHOR de partners uit voor een overleg over COVID-19. De GGD geeft informatie en daarnaast wordt gepeild hoe de situatie bij de verschillende hulpverleningsdiensten is. Afhankelijk van de actualiteit komt deze groep wekelijks bij elkaar. Daarnaast worden de ontwikkelingen en mogelijke gevolgen van COVID-19 voor de Veiligheidsregio Hollands Midden nauwkeurig gemonitord door de GGD Hollands Midden. De GGD overlegt ook met ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancedienst en GHOR.

Verantwoordelijkheden bij uitbraak COVID-19

Het ministerie van VWS is primair verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten in Nederland. In Nederland monitort het RIVM de situatie nauwlettend en adviseert, samen met een team van deskundigen, over de benodigde maatregelen in Nederland. De operationele uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij de GGD’s. De GGD Hollands Midden zal (bij een verdenking) van een besmetting met COVID-19 bemonsteren, bron- en contactonderzoek doen en monitoren. De burgemeester en voorzitter van de VRHM worden in zo’n geval door de arts infectieziekten en directeur publieke gezondheid geïnformeerd.

Evenementen

Op donderdag 12 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland worden afgelast. Daarnaast is het advies van de Rijksoverheid om grote groepen mensen te vermijden, omdat virussen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Wij adviseren daarom evenementen waar mogelijk af te gelasten.

De belangrijkste maatregelen die het RIVM adviseert tegen griep zijn:
  • Was je handen regelmatig;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg;
  • Schud geen handen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het landelijk publieksinformatienummer: 0800-1351.

Ook kun je terecht bij onderstaande websites van GGD Hollands Midden de Rijksoverheid en het RIVM.

Nieuwsbrief

Share This