Regionaal Risicoprofiel

  1. Home
  2. Uitgelicht
  3. Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel

Het Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s. Ook geeft het inzicht in het bijbehorende netwerk en genomen beheersmaatregelen (zowel op het gebied van risico- als crisisbeheersing). Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de ambitie om het Regionaal Risicoprofiel richtinggevend te laten zijn voor haar doorontwikkeling naar een netwerkorganisatie. Aan de inbreng van partners hecht de veiligheidsregio dan ook een grote waarde. GHOR is een hechte samenwerkingspartner van Veiligheidsregio Hollands Midden en werkt met de veiligheidsregio nauw samen bij de ontwikkeling van het Regionaal Risicoprofiel.

 

Rol GHOR Regionaal Risicoprofiel

Collega’s van het GHOR-team zijn betrokken geweest bij werksessies over verschillende thema’s. Thema’s zijn: Natuur en Klimaat, Gebouwde omgeving, Milieu, Mobiliteit en Infrastructuur, Continuïteit Vitale Voorzieningen en Gezondheid en Veiligheid. GHOR denkt mee over mogelijke oorzaken en gevolg en beoordeelt daarbij de impact op de geneeskundige hulpverlening. Dit doet GHOR onder meer door het inbrengen van kennis en kunde uit de geneeskundige keten in de veiligheidsregio. GHOR haalt deze inbreng op bij de geneeskundige partner of de partner sluit zelf aan.

Over de voorbereiding van GHOR op risico’s leest u meer op de pagina Risico’s

 

 

Nieuwsbrief

Share This