Zorgverlening bij evenementen

De nieuwe landelijke Veldnorm voor evenementenzorgverlening is een landelijke norm die ontwikkeld is om bij ieder evenement de juiste zorg te kunnen bieden. Dit zorgt voor eenduidigheid en beschrijft normen (kwaliteit) rondom niveaus van evenementenzorgverlening....