Voorbereiding GHOR-regio ’s op Terrorismegevolgbestrijding

Zes GHOR-regio’s, waaronder GHOR Hollands Midden, zijn 1,5 jaar geleden gaan samenwerken om zich voor te bereiden op terrorismegevolgbestrijding. Deze voorbereiding is op een groot aantal punten afgerond.

Afgerond
Gerealiseerd is een eenduidige aanpak van de behandeling van slachtoffers. De uitgangspunten zijn gebaseerd op het behalen van een zo hoog mogelijk overlevingspercentage voor de getroffen slachtoffers. De medische zorgverlening voor de groep gaat boven individuele patiëntenzorg. Zoveel mogelijk slachtoffers worden door de hulpverlening meegenomen en getrieerd buiten het plaats incident en zo snel mogelijk volgens het landelijke gewondenspreidingsplan vervoerd naar verschillende ziekenhuizen. Gestreefd wordt naar een werkomgeving voor hulpverleners met een acceptabel risico voor hun veiligheid. Burenhulp, landelijke inzet en bijstand is bij terrorismegevolgbestrijding noodzaak. Er wordt zoveel mogelijk bij het reguliere optreden aangesloten.

Nader uitwerken
Onderwerpen die nog worden opgepakt zijn het uitwerken de zorgcapaciteit/gewondenspreiding. Er is behoefte aan (dynamisch) inzicht aan medische behandelcapaciteiten, zowel tijdens het incident als in de fase daarna. De gevolgen van het ontbreken van een landelijk coördinatie systeem voor gewondenspreiding bij een incident met veel slachtoffers, zoals te verwachten is bij een of meerdere terroristische aanslagen, worden landelijk in kaart gebracht. Ook is er behoefte aan eenduidige triage criteria en helderheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen ambulancevoorzieningen en medisch mobiele teams bij grote aantallen zeer ernstig gewonde slachtoffers. Een aantal onderwerpen is op inhoud wel afgerond, maar moet het nog worden geïmplementeerd, zoals de psychosociale hulpverlening voor hulpverleners.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de voorbereiding van GHOR Hollands Midden op terrorismegevolgbestrijding, dan kunt u contact opnemen met Alma Dijkstra, via 071 – 207 30 00.

 

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.