Van risicoanalyse naar advies

Op 11 januari jl. hebben de Operationeel Directeur Publieke Zorg (ODPG), Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en Hoofd Informatie (HIN) een training scenario denken gevolgd. De nadruk lag hierbij op advies: het vertalen van de risicoanalyse naar advies, het verwoorden en beargumenteren van het advies.

Na een korte herhaling van de theorie over de risicoanalyse en het opstellen van het advies, werkten de deelnemers drie casussen uit. Voor de uitwerking hiervan zijn de deelnemers in groepen verdeeld. De ODPG’en vormden samen een groep. Zij werden geadviseerd door verschillende groepen bestaande uit een ACGZ en een HIN. Per scenario bereidde  zij met de gekregen hulpmiddelen (o.a. tool risicoanalyse en document opstellen advies) een advies voor, die de ACGZ aan de ODPG’en presenteerde. De ODPG’en konden daarna verdiepingsvragen stellen en hun visie op het advies geven.

Positief gewaardeerd
De deelnemers hebben de training met een 8 gewaardeerd. Opmerkingen waren onder meer: een praktische training en er zijn weinig bestuurlijke dilemma’s in de scenario’s waar specifiek GHOR deskundigheid verreist is, dan is het goed om op deze manier te kunnen oefenen.

 

 

 

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.