Het GHOR-Team

Wim Vlug

leren

Wim is sinds de vorige eeuw betrokken bij calamiteiten- en rampenbestrijding en later ook bij de crisisbeheersing. Voor GHOR is hij in het dagelijks leven als beleidsmedewerker, voornamelijk belast met leren en ontwikkelen. Daarnaast is paraatheid GHOR-functionarissen een belangrijk aandachtsgebied. Het liefst is Wim thuis in de rol van manus-van-alles; breed inzetbaar. In de warme fase is Wim de piketfunctie van Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. 

Share This