Beleidsmedewerker

Messehm Kasim: zorgcontinuïteit, kwaliteit

Als netwerker heeft Messehm nauw contact met zorginstellingen binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Tijdens dit contact nodigt GHOR hen uit om te kijken naar bedreigende risico’s van buiten hun organisatie. Deze risico’s kunnen van invloed zijn op hun al bestaande interne crisisorganisatie. Hiervoor is het van belang om op de hoogte te blijven van elkaars ontwikkelingen. Naast de werkzaamheden van relatiebeheerder richt Messehm zich op de kwaliteit van het GHOR bureau. Kwaliteitsmanagement draagt bij aan het voldoen aan behoeften en verwachtingen van belanghebbenden, maar richt zich ook op het efficiënt uitvoeren van taken. Hiermee worden verbeteringen zichtbaar gemaakt en tegelijkertijd geborgd. 

Share This