Het GHOR-Team

Jane de Reuver

zorgnetwerk, zorgcontinuïteit en kwaliteit

Zorgcontinuïteit en kwaliteit zijn de onderwerpen waar Jane zich met veel energie, creativiteit en gedrevenheid voor inzet. Jane kent de GHOR van toen zij bij een zorgorganisatie werkte. Nu is zij relatiebeheerder van care zorginstellingen en ondersteunt zij hen bij het voorbereid zijn op calamiteiten, zodat zij onder alle omstandigheden hun zorg kunnen bieden. Naast haar taken als relatiebeheerder, draagt Jane in het team bij aan het onderwerp kwaliteit. Zelforganisatie en risicomanagement zijn actuele thema’s. Hierover stemt Jane regelmatig af met collega’s van GHOR Haaglanden, GGD Hollands Midden en RAV Hollands Midden. Tijdens een incident is Jane Hoofd Informatie. Jane is bereikbaar via jdereuver@ghorhm.nl of 071 –  2073012.

Share This