Het GHOR-Team

Eline van der Reijd

Strategisch adviseur

‘GHOR Hollands Midden verbindt veiligheid en zorg door het samenbrengen van kennis uit deze werkvelden’. Dat maakt GHOR tot een echte netwerkorganisatie. Eline draagt hier enthousiast aan bij door de strategisch relevante ontwikkelingen in dit netwerk te analyseren; denk daarbij aan gemeenten, rijksoverheid, ROAZ, GGD GHOR Nederland, de Veiligheidsregio en andere stakeholders die van belang zijn voor de taken van GHOR. Op basis daarvan adviseert Eline de directeur publieke gezondheid en het GHOR team over verdere ontwikkeling van werk, organisatie en strategische positionering van GHOR. Eline maakt zich binnen en buiten de regio Hollands Midden sterk voor een toekomstbestendige GHOR-organisatie en een moderne aansturing van de geneeskundige kolom tijdens incidenten. Bij incidenten is Eline Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. Eline is te bereiken via: evanderreijd@ghorhm.nl of 071 – 2073008.

 

Share This