Het GHOR-Team

Eline van der Reijd

veiligheidsregio

Bij een incident scheelt het kostbare tijd als alle hulpdiensten van tevoren al samen hebben nagedacht hoe ze dat incident samen zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Door effectiever optreden kan (meer) gezondheidsschade en economische schade worden voorkomen. Veiligheidsregio Hollands Midden maakt hiervoor draaiboeken en kaarten voor hulpverleners. Aan tafel met hulporganisaties in de regio behartigt Eline de belangen van de geneeskundige kolom. Eline weet wat belangrijk is voor partners van GHOR en maakt gebruik van de expertise van operationele functionarissen uit o.a. de ambulancedienst en GGD om de puntjes op de i te zetten. Daarnaast maakt Eline zich binnen en buiten de regio Hollands Midden hard voor een toekomstbestendige GHOR-organisatie en een moderne aansturing van de geneeskundige kolom tijdens incidenten. Bij incidenten is Eline Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. Eline is te bereiken via: evanderreijd@ghorhm.nl of 071 – 2073008.

Share This