Systeemtest Veiligheidsregio Hollands Midden

Op 25 januari jl. vond in Veiligheidsregio Hollands Midden de jaarlijkse systeemtest plaats. Dit jaar met een scenario van een verward persoon die rond 19.00 uur zijn appartement in de gemeente Zoeterwoude heeft opgeblazen. Op dat moment waren de meeste bewoners thuis en was tegenover de flat een groot aantal kinderen bijeen voor een repetitie van het kinderkoor. Dat betekende voor GHOR veel (mogelijke) slachtoffers.

Systeemtest
De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat veiligheidsregio’s ieder jaar een systeemtest moeten houden. Met de test wordt, door een scenario, de hoofdstructuur van de crisisorganisatie onder de loep genomen. De systeemtest wordt beoordeeld door de Inspectie Veiligheid en Justitie. De systeemtest zou plaatsvinden tussen 22 januari en 4 februari 2018. Omdat ook alarmering en opkomst een belangrijke graadmeter is in de test, zijn tijdstip en plaats van de calamiteit niet van te voren bekend gemaakt. In de waarneming was extra aandacht voor het proces informatiemanagement en de processen op de meldkamer.

Deelname teams systeemtest
Aan de systeemtest nemen de onderstaande teams in volledige bezetting deel:

  • Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK);
  • Commando Plaats Incident (CoPI);
  • Regionaal Operationeel Team (ROT);
  • Beleidsteam gemeente Zoeterwoude;
  • Team Bevolkingszorg (TBz) gemeente Zoeterwoude;
  • Team communicatie gemeente Zoeterwoude.

Officier van Dienst Geneeskundig
In vrijwel alle teams hebben functionarissen van GHOR Hollands Midden mee geoefend. Op de meldkamer centralisten Ambulance Zorg. In het CoPI waren voor de Officier van Dienst Geneeskundig de dilemma’s het grote aantal slachtoffers. Binnen een half uur was er al sprake van 15 zwaar en 17 licht gewonden, waarbij gewondenspreiding een belangrijke rol speelde. De slechte bereikbaarheid voor het grote aantal ambulances, locatie voor de opvang van de lichtgewonden en eigen veiligheid hulpverleners door rook en eventueel gevaarlijke stoffen zorgden voor aanvullende belangrijke thema’s.

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Hoofd Informatie
In het ROT was voor de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Hoofd Informatie de afstemming van de slachtoffer informatie systematiek met ziekenhuizen en de landelijke backoffice belangrijk. Verdere taken waren het inzetten van de psychosociale zorg, het in overleg met de gemeente regelen van de opvang van de licht gewonden en het gezamenlijk afstemmen van de crisiscommunicatie.

Responscel
Tegenspel aan de deelnemers in de oefening werd gegeven vanuit de responscel, waarin fictief waren vertegenwoordigd: ziekenhuizen, huisartsenposten, Actiecentrum GHOR en alle overige GHOR gerelateerde instanties. Vanuit dit tegenspel werden bijvoorbeeld meldingen gedaan aan de ACGZ door de thuiszorg en gehandicaptenzorg. Door de huisartsenpost over het handelingsperspectief en door ziekenhuizen over slachtofferinformatie en inzetten Psychosociale hulpverlening.

 

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.