Print deze pagina
Email deze pagina

Evenementen

Gepost door: ORHadmin | 06-05-2011

Evenementen lakesideIn de veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vinden veel evenementen plaats. Voor het organiseren van een evenement, dient een organisator een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Voordat deze vergunning wordt afgegeven, adviseert de GHOR Hollands Midden de gemeente over geneeskundige en gezondheidsaspecten bij die evenementen. De GHOR doet dit in samenwerking met de GGD Hollands Midden en de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden (RAVHM). Het advies is erop gericht het evenement op een veilige manier te laten plaatsvinden en calamiteiten te voorkomen. De GHOR werkt bij het opstellen van het advies nauw samen met de multidisciplinaire partners brandweer en politie.

Standaard advies of advies op maat?
Evenementen kennen we in alle soorten en maten. Elk evenement brengt daarom andere risico’s met zich mee. De gemeente toetst elke vergunningsaanvraag met een risicoscan. De uitkomst van deze risicoscan bepaalt, samen met de inbreng van lokale kennis en expertise, de behandelaanpak van het evenement. In de Veiligheidsregio Hollands Midden worden twee behandelaanpakken gehanteerd: Reguliere aanpak of Risicoaanpak. Voor de reguliere aanpak heeft de GHOR een standaardadvies ontwikkeld. Voor de risicoaanpak geeft de GHOR in samenspraak met de brandweer en de politie een op elkaar afgestemd advies. De GHOR conformeert zich hiermee aan de werkwijze die is vastgesteld in het regionale Kader Evenementenveiligheid Hollands Midden.

Evenementen web