Risicoanalyse programma waterveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden

Een beschermd Nederland tegen de gevolgen van te veel water is de gezamenlijke ambitie van de Nederlandse overheid. Een hoosbui, een overstroming als gevolg van een doorbraak in een waterkering of probleem in de infrastructuur, het is allemaal denkbaar en kan wateroverlast geven. In Veiligheidsregio Hollands Midden is een programma waterveiligheid gestart, waaraan GHOR deelneemt.

Programma waterveiligheid VRHM
Waterrobuustheid of Klimaat-stresstest voor alle Nederlandse gemeenten zijn termen die steeds vaker in beeld komen. Veiligheidsregio Hollands Midden heeft als uitrol van het landelijke programma Water en evacuatie in 2017 een eigen programma waterveiligheid. In de komende jaren worden binnen dit programma producten ontwikkeld voor het vergroten van de samenredzaamheid.

Rol GHOR
Wateroverlast kan betekenen dat delen van infrastructuur wegvallen, bereikbaarheid lastig is en zelfredzaamheid van de burger gevraagd wordt. De rol van GHOR hierbij is inventariseren welke knelpunten voor verminderd zelfredzamen in onze regio ontstaan. Daarna wordt samen met zorgaanbieders gekeken hoe het handelingsperspectief gebruikt kan worden voor de verminderd zelfredzamen.

Risicoanalyse vier polders
Gestart is met het in kaart brengen van de risico’s bij hoog water/ extreme wateroverlast en het bepalen van de impact hiervan voor het ergst denkbare scenario. Samen met hulpdiensten, gemeenten en waterschappen wordt voor polders bij Lisse, Kaag en Braassem, Gouda, Alphen aan den Rijn en de Krimpenerwaard geïnventariseerd welke factoren een risico vormen. Daarna wordt een handelingsperspectief opgesteld waarmee burgers, organisaties, zorgaanbieders, hulpdiensten en andere betrokkenen in de poldergebieden inzicht hebben in de effecten van een overstroming of heftige regenval. Een gecombineerde aanpak van risico- en crisiscommunicatie volgt daarna. Bij al deze projecten levert GHOR een actieve bijdrage. GHOR bespreekt de resultaten van de analyse en deelprojecten met de zorgaanbieders.

Meer informatie is op te vragen bij Alma Dijkstra via 071 – 207 30 00.

 

 

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.