Risicoanalyse als basis voor advisering vergunningverlening evenementen

Voor verschillende grote evenementen in Veiligheidsregio Hollands Midden, stellen politie, brandweer, omgevingsdienst en GHOR samen met de gemeente en de organisatie van een evenement een risicoanalyse op. Bij een risicoanalyse worden de risico’s in kaart gebracht en mogelijke maatregelen bepaald om te voorkomen dat tijdens het evenement iets mis gaat.

Roze Zaterdag Gouda
Een van die evenementen waarvoor een risicoanalyse wordt opgesteld is Roze Zaterdag op 23 juni a.s. in Gouda. Tijdens het Roze Jaar in Gouda wordt aandacht gevraagd voor de LHBT gemeenschap in ons land. Roze Zaterdag met o.a. een viering in de St. Janskerk, een pride walk door de stad en informatiemarkt wordt afgesloten met een groot feest op de Markt in Gouda. Voor dit evenement heeft de gemeente een Risicoanalyse bijeenkomst georganiseerd, waar de organisatie van het evenement, alle hulpdiensten, omgevingsdienst en diverse gemeentelijke afdelingen bij aanwezig waren. Nu de risico’s in kaart zijn gebracht kan de organisatie wijzigingen aanbrengen en kunnen hulpdiensten beoordelen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De risicoanalyse wordt afgesloten met een ‘doorleefsessie’, waar een casus wordt besproken met de Officieren van Dienst van de hulpdiensten die tijdens Roze Zaterdag dienst hebben. Voor GHOR is de Officier van Dienst Geneeskundig betrokken.

20 van Alphen
Voor het hardloopevenement 20 van Alphen zijn ook bijeenkomsten voor de Risicoanalyse gepland en heeft op 8 februari een doorleefsessie plaatsgevonden. Ook hier waren de Officieren van Dienst bij betrokken. Ondanks dat het hardloopevenement al jaren wordt georganiseerd, zijn uit de risicoanalyse bijeenkomsten nieuwe inzichten gekomen. Marja Weijerman is als Officier van Dienst Geneeskundig bij de doorleefsessie in Alphen geweest: “We hebben twee scenario’s doorgesproken waar aandachtspunten uit naar voren kwamen, met name voor de organisator van het evenement. Het was zeker een nuttige avond!”

Training RISKCOM
Om een risicoanalyse goed te kunnen invullen, hebben medewerkers van een aantal gemeenten (waaronder Gouda en Oegstgeest) op 12 februari jl. een training gevolgd voor het begeleiden van een risicoanalyse volgens de RISKOM methode. Bij deze methode wordt gekeken naar:

Beeldvorming: Publieksprofiel, Activiteitenprofiel, Locatieprofiel, Organisatieprofiel, Contextfactoren
Inventarisatie: Risico’s, Categorie, Benodigde aanpak
Nadere analyse: Complexe risico’s, Scenariodenken, Analyse tools
Management: Beheersmaatregelen, Nadere uitwerking aanpak

Voor meer evenementen belangrijk
Claire Verhaar, adviseur vergunningverlening evenementen GHOR is positief over de aanpak: “Voor een veilig verloop van evenementen is het goed om voor grote evenementen een risicoanalyse te maken en een doorleefsessie te houden. Je zit met verschillende partijen om tafel die allemaal hun eigen expertise en ervaring in brengen en er komen risico’s boven tafel waar je niet altijd 1-2-3 aan denkt.”

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the en reacti. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.