Print deze pagina
Email deze pagina

Psychosociale (na)zorg

Gepost door: ORHadmin | 06-05-2011

Bij calamiteiten, rampen en crises kunnen de directe slachtoffers, maar ook familie, hulpverleners en omstanders e.d. psychische klachten oplopen die soms nog lang nawerken. Op het moment dat sprake is van zo’n bijzondere gebeurtenis (evacuatie, (dreigende) ramp), kan de directeur Publieke Gezondheid opdracht geven de PSHOR-organisatie in gereedheid te brengen. Dit betekent dat een aantal medewerkers van geestelijke gezondheidszorginstellingen en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties opgeroepen wordt om binnen de PSHOR-organisatie rollen en taken uit te voeren.

In de voorbereidende fase is de GHOR verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de geestelijke gezondheidszorginstellingen en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties. Bij een inzet is de GHOR verantwoordelijk voor het aansturen van de PSHOR-organisatie en het afstemmen met multidisciplinaire partners. In de nazorgfase blijft deze verantwoordelijkheid bestaan tot het moment dat er wordt afgeschaald en de regie van de nazorg is overgedragen aan de reguliere (hulpverlenings)organisaties.

Bij een inzet wordt de PSHOR-organisatie bemand door medewerkers van de GGD Hollands Midden, Rivierduinen, Kwadraad, Stichting Valent RDB, Slachtofferhulp Nederland Regio Midden en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. De medewerkers van deze instellingen staan dag en nacht klaar om, als er iets ernstigs is gebeurd, de slachtoffers op te vangen en te helpen.

Huisartsen zijn verantwoordelijk voor het continueren van hun eerstelijns rol in de psychosociale hulpverlening.