Print deze pagina
Email deze pagina

Gezondheidsonderzoek bij rampen

Gepost door: ivdberg | 05-09-2011

Na een ramp of crisis kan het Regionale Beleidsteam beslissen dat een gezondheidsonderzoek moet plaatsvinden. Het Regionale Beleidsteam laat zich  adviseren door de GHOR, die met de GGD overlegt. De GGD zorgt, op grond van het Besluit publieke gezondheid, voor het krijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van de getroffenen van een ramp of crisis. Het advies valt in twee delen uiteen. Binnen 24 uur wordt een advies gegeven voor het eerste acute onderzoek. De nadruk ligt hier op het verzamelen van gegevens die anders verloren zouden gaan. Binnen 72 uur wordt een maatwerk-advies gegeven voor de gevolgen op de korte en lange termijn.