Print deze pagina
Email deze pagina

Publieke gezondheidszorg

Gepost door: ORHadmin | 06-05-2011
De GHOR Hollands Midden is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering van andere overheden en organisaties over de geneeskundige hulpverlening. De GHOR Hollands Midden heeft daardoor een rol en verantwoordelijkheid naar haar ketenpartners om hen tijdig te informeren, te betrekken bij planvorming en toe te zien dat zij zich goed voorbereiden op rampen en crises. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening onder rampen en crisisomstandigheden ligt volgens de wet bij de partijen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse uitvoering. Tijdens een ramp of crisis draagt de GHOR zorg voor de leiding en coördinatie van de geneeskundige keten en voor informatiemanagement binnen de geneeskundige keten.
 

Publieke gezondheid is te verdelen in vier onderwerpen: Infectieziektebestrijding, Medisch Milieukunde, Gezondheidsonderzoek bij rampen en Psychosociale (na)zorg