Print deze pagina
Email deze pagina

Acute Zorg

Gepost door: ivdberg | 03-08-2011

De geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises behoort tot het wettelijke takenpakket van de GHOR. Binnen de reguliere acute zorg kan aan een relatief beperkt aantal slachtoffers adequate medische zorg worden geboden. Door op te schalen naar geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises is het mogelijk aan grotere aantallen slachtoffers die kwaliteit van medische zorg te bieden die ook aan één slachtoffer kan worden gegeven. De GHOR voert regie over de geneeskundige hulpverlening, coördineert de inzet van zorgpartners en ondersteunt de samenwerking met de hulpverleningsdiensten. 

Voor de uitvoering van de opgeschaalde zorg werkt de GHOR nauw samen met een groot aantal zorgpartners, zoals ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsenposten, traumacentra en het Rode Kruis. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat bij calamiteiten, rampen en crises, onder regie van de GHOR, slachtoffers een adequate behandeling krijgen op het rampterrein en zo snel mogelijk naar ziekenhuizen worden vervoerd.

Met de geneeskundige keten maakt de GHOR Hollands Midden afspraken over:

  • procedures die gevolgd worden bij een ramp of crisis (alarmering, opschaling, coördinatie, informatiemanagement, evaluatie)
  • wijze waarop en mate waarin personeel en materieel wordt ingezet
  • bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel, ruimte en materieel
  • wijze en frequentie van trainen en oefenen voor het gezamenlijk optreden bij rampen en crises
  • samenwerking met: functionarissen van de GHOR, andere instellingen en hulpverleningsorganisaties