Print deze pagina
Email deze pagina

Planvorming

Gepost door: ORHadmin | 30-06-2011

Planvorming, zoals ramp- en incidentbestrijdingsplannen, is een verplicht onderdeel van de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. Bij het tot stand komen van een plan worden knelpunten geïnventariseerd en oplossingen uitgewerkt. Vanuit die visie zijn de operationele samenvattingen van de rampbestrijdingsplannen ontwikkeld. Per hulpdienst is essentiële informatie uit het plan samengevat, zodat dit tijdens een incident direct kan worden toegepast. Om deze essentiële informatie te achterhalen worden verschillende scenario’s uitgewerkt. De GHOR is verantwoordelijk voor het gezondheidskundig deel in de ontwikkeling en uitwerking van de scenario’s en de plannen.