Print deze pagina
Email deze pagina

Regionaal Crisisplan

Gepost door: ORHadmin | 30-06-2011

Volgens de Wet veiligheidsregio’s stelt het bestuur van de veiligheidsregio een keer per vier jaar het Regionaal Crisisplan vast. Opzet van dit plan is om tijdens een crisis brandweer, politie, GHOR en gemeenten te laten samenwerken in een tijdelijke, regionale en multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie.

Om die samenwerking in goede banen te leiden, is het noodzakelijk een organisatiestructuur vast te stellen. En te bepalen wie welke rollen, taken en bevoegdheden heeft. Ook moet duidelijk zijn wie met wie samenwerkt en welke activiteiten (processen) uitgevoerd moeten worden om crises het hoofd te bieden.