Print deze pagina
Email deze pagina

Regionaal Beleidsplan

Gepost door: ORHadmin | 30-06-2011

De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het Regionaal Beleidsplan geeft de verantwoordelijkheden en ambities van de VRHM op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing voor periode 2012-2015 weer. Het Algemeen Bestuur heeft het Regionaal Beleidsplan op 10 november 2011 vastgesteld.

Het Regionaal Beleidsplan is gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel. Naast de  beleidsvelden risicobeheersing en incidentbestrijding en herstel heeft de VRHM vier prioriteiten benoemd: versterking gemeentelijke kolom, samenwerking vitale partners, informatievoorziening en crisiscommunicatie.