- GHOR Hollands Midden - https://www.ghorhm.nl -

Organisatie

De GHOR Hollands Midden is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De GHOR is belast met

De GHOR wil slachtoffers onder alle omstandigheden goede zorg bieden. Dit doet de GHOR door ervoor te zorgen dat zorginstellingen goed met elkaar (kunnen) samenwerken en in nauwe relatie met de partners in de Veiligheidsregio: brandweer, politie en gemeenten. Deze zorginstellingen bestaan uit alle organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden: ziekenhuizen, ambulancedienst, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, apotheken e.d.. De regiefunctie van de GHOR bestaat uit het bewaken (namens het openbaar bestuur) de mate waarin de zorginstellingen zijn voorbereid op hun taak tijdens rampen en crises en het eventueel doen van verbetervoorstellen.

Tijdens een ramp of crisis is de GHOR verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie van de geneeskundige keten en voor informatiemanagement binnen deze keten. De GHOR beschikt over een aantal operationele functionarissen die 24/7 inzetbaar zijn.

Een taak van de GHOR is ook om, samen met brandweer en politie, overheden (vooral gemeenten) gevraagd en ongevraagd te adviseren over risicobeheersing. Risicobeheersing is het verminderen van de kans op het ontstaan van incidenten en van (volg)schade en het optimaliseren van mogelijkheden voor zelfredding en hulpverlening.