Bijeenkomst ‘Zorgorganisaties leren van elkaar voor en tijdens rampen en crisis’

Op 10 april jl. heeft GHOR Hollands Midden een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor crisisfunctionarissen / BHV-coördinatoren van zorgorganisaties, met als doel voor zorgorganisaties om te leren van elkaar en het verbinden zorg en veiligheid.

Geplaatst inhome, show on home | Tagged | Reacties gesloten

Bijscholing Officier van Dienst Geneeskundig terrorismegevolgbestrijding/extreem geweld

GHOR-regio’s en Ambulancezorg Nederland (AZN) zijn net als de andere hulpdiensten bezig met het thema terrorismegevolgbestrijding (TGB). Een Commander’s Intent met uitgangspunten voor medische hulpverlening bij TGB is geformuleerd en een notitie met multidisciplinaire afspraken bij extreem geweld voor first responders opgesteld. Met als doel het maximaliseren van overlevingskansen van (potentiële) slachtoffers. Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) volgen hiervoor een bijscholing van het Instituut Fysieke Veiligheid / GHOR Academie.

Geplaatst inNieuws | Reacties gesloten

Voorbereiding GHOR-regio ’s op Terrorismegevolgbestrijding

Zes GHOR-regio’s, waaronder GHOR Hollands Midden, zijn 1,5 jaar geleden gaan samenwerken om zich voor te bereiden op terrorismegevolgbestrijding. Deze voorbereiding is op een groot aantal punten afgerond.

Geplaatst inNieuws | Reacties gesloten

Bijeenkomst ‘Zorgorganisaties leren van elkaar voor en tijdens rampen en crisis’

Op 10 april a.s. organiseert GHOR Hollands Midden een netwerkbijeenkomst in de Chocoladefabriek (bibliotheek) in Gouda voor crisisfunctionarissen / BHV-coördinatoren van zorgorganisaties. Onderdelen van het programma zijn: Hoe maken ambulancedienst en GHOR gebruik van burgerhulpverlening? Geleerde lessen uit de praktijk: een brand bij zorgorganisatie ‘s Heeren Loo en is er een actief netwerkmoment. U kunt zich hiervoor nog aanmelden door een mail te sturen aan: bureau@ghorhm.nl.

Geplaatst inhome, Nieuws, show on home | Tagged | Reacties gesloten

Risicoanalyse programma waterveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden

Een beschermd Nederland tegen de gevolgen van te veel water is de gezamenlijke ambitie van de Nederlandse overheid. Een hoosbui, een overstroming als gevolg van een doorbraak in een waterkering of probleem in de infrastructuur, het is allemaal denkbaar en kan wateroverlast geven. In Veiligheidsregio Hollands Midden is een programma waterveiligheid gestart, waaraan GHOR deelneemt.

Geplaatst inNieuws | Reacties gesloten