Oefenen door zorgorganisaties met GHOR Hollands Midden

Zorgorganisaties in Hollands Midden kunnen hun processen oefenen met GHOR. Een aantal verpleeghuizen heeft al positieve ervaringen hiermee opgedaan. In het najaar oefent GHOR in ieder geval met een verpleeghuis en een revalidatiecentrum.

Geplaatst inNieuws | Reacties gesloten

Evenementen Klinkerbergerplas Oegstgeest

Afgelopen periode zijn twee evenementen aan de Klinkenbergerplas in Oegstgeest gehouden: Puur festival op 29 juli en Neighbours festival op 12 augustus. GHOR Hollands Midden heeft mede geadviseerd bij de vergunningverlening.

Geplaatst inNieuws | Reacties gesloten

Nulmeting kleinschalige decontaminatie

Veiligheidsregio Hollands Midden is dit jaar gestart met het multidisciplinair implementeren van de handreiking Decontaminatie (Instituut Fysieke Veiligheid, 2017). Vanuit geneeskundige hulpverlening nemen zowel GHOR als Regionale Ambulance Voorziening (RAV) deel aan dit project. In projectvorm werken medewerkers van brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR en gemeente/bevolkingszorg in de regio Hollands Midden uit hoe slachtoffers die besmet zijn met een chemische, biologische, radioactieve of  nucleaire stof worden gedecontamineerd. In de praktijk blijkt dat het tijdig onderkennen dat een slachtoffer besmet is van groot belang is voor de veiligheid van hulpverleners.

Geplaatst inNieuws | Reacties gesloten

Oefendriedaagse operationele functionarissen

Veiligheidsregio Hollands Midden en Politie Eenheid Den Haag organiseren jaarlijks gezamenlijk een oefenperiode, waarbij Officieren op Commando Plaats Incident-niveau worden beoefend. Voor de geneeskundige hulpverlening oefenen Officieren van Dienst Geneeskundig en ambulanceteams mee.

Geplaatst inNieuws | Reacties gesloten

GHOR Hollands Midden bereidt zich voor op Omgevingswet

In 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en algemene maatregen van bestuur over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt.

Geplaatst inNieuws | Reacties gesloten