Print deze pagina
Email deze pagina

Informatiemanagement

Gepost door: ORHadmin | 30-06-2011

Informatiemanagement heeft tot doel het effectief en efficiënt organiseren van informatiestromen de organisatie in, door de organisatie en de organisatie uit. Ofwel: zorgen dat de juiste informatie (kwaliteit en kwantiteit), tegen optimale kosten, op het juiste moment op de juiste plaats is.

Om dit doel te bereiken moet de GHOR Hollands Midden de (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) informatievoorziening zo in te richten, dat wordt voldaan aan de eisen die de GHOR stelt aan de informatievoorziening.

Informatievoorziening
Informatievoorziening omvat het geheel van mensen, middelen, activiteiten, maatregelen en afspraken die tot doel hebben een organisatie informatie te verschaffen die nodig is voor:

  • het besturen van de organisatie (besturingsinformatie);
  • het functioneren en beheersen van de organisatie (operationele informatie);
  • het afleggen van verantwoording over het besturen, functioneren en beheersen van de organisatie (verantwoordingsinformatie).

Informatievoorziening is als een hulpmiddel bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen.

Informatiestromen door de organisatie
Voor de uitvoering van alle bedrijfsprocessen van de GHOR is informatie een kritische factor. Kern van de bedrijfsprocessen van de GHOR is het verkrijgen, verwerken, verbeteren en verstrekken van informatie. De GHOR is te zien als één grote informatievoorziening. Het niet functioneren van  informatievoorziening is dan ook een groot bedrijfsrisico voor de GHOR. Het belang van goed informatiemanagement blijkt voor de GHOR door bedrijfskritisch te zijn op de informatievoorziening.

Informatiestromen de organisatie in en uit
Voor de GHOR is een complicerende factor in informatievoorziening, dat zij voor een aantal van haar processen afhankelijk is van informatie van (keten) partners. Verschillende processen van de GHOR zijn schakels in informatieketens tussen onafhankelijke organisaties. Voor het inrichten en beheren van informatieketens houdt informatiemanagement zich bezig met de communicatie tussen en integratie en afstemming van de doelen, bedrijfsprocessen, informatiestromen en infrastructuur van de verschillende organisaties die deel uitmaken van de informatieketen.

Informatiemanagement op drie niveaus
Op strategisch en tactisch niveau houdt informatiemanagement zich bezig met het ontwerpen en plannen van de informatievoorziening en het organiseren van de vraag vanuit de gebruikers. Het belang van een goed functionerende informatievoorziening is zo groot, dat het sturen van de informatievoorziening moet gebeuren vanuit de vraag. Dit in tegenstelling tot een aanbodsturing, waarbij de teugels in handen zijn van de IT-organisatie. De (gebruikers)organisatie zelf is eindverantwoordelijk voor de bepalen van de informatievoorziening die zij nodig heeft en het nemen van de investeringsbeslissingen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gewenste informatievoorziening.

Op operationeel niveau richt informatiemanagement zich op het functioneel beheer en het gebruik van de informatievoorziening.